Sweden
Logga in

Dags att se över löneuttaget för utdelning

Publicerad fredag 18 november 2022 10:43Finansiering

För dig som är ägare i fåmansbolag är det dags att se över löneuttaget för 2022. För att ta ut utdelning till 20 procents skatt 2023, krävs bland annat att rätt lön har betalats ut före årsskiftet.

För den som äger andelar och arbetar i ett onoterat företag finns särskilda regler för hur utdelning ska beskattas. Upp till ett särskilt gränsbelopp blir skatten bara 20 procent. Den utdelning som överskrider gränsbeloppet ska beskattas som inkomst av tjänst, och då kan skatten bli mellan 32 och 57 procent. Därför är det viktigt att veta hur gränsbeloppet beräknas.

Man kan välja mellan två sätt att beräkna gränsbeloppet och välja det som är mest fördelaktigt. Det ena beräkningssättet kallas förenklingsregeln och bygger på en schablon, och det andra sättet är huvudregeln. Den baseras bland annat på utbetalda löner i bolaget.

Så här fungerar förenklingsregeln

Man utgår ifrån en schablon som motsvarar 2,75 inkomstbasbelopp, alltså 195 250 kronor för 2023, oavsett löneuttag. Så mycket kan du alltså ta ut i utdelning till den lägre skatten. En sak att tänka på är att schablonbeloppet beräknas utifrån ägarens andel i bolaget. Är ni flera ägare till ett bolag, fördelas schablonbeloppet mellan er utifrån vars och ens ägarandel.

Så här fungerar huvudregeln

Här baseras gränsbeloppet på dels en uppräkning utifrån anskaffningsvärdet för andelarna, dels på bolagets lönesumma. Ägaren får utifrån sin ägarandel tillgodoräkna sig 50 procent av bolagets kontant utbetalda bruttolöner minskat med statliga bidrag – förutsatt att ägaren uppfyller lönekravet. Det innebär att ägaren måste ta ut tillräcklig lön för året.

Lönekravet är det lägsta av 6 inkomstbasbelopp (426 000 kronor år 2022), plus 5 procent av de totala lönerna i företaget eller 9,6 inkomstbasbelopp (681 600 kronor år 2022). När man räknar på det här sättet ska man inte minska totala lönesumman med de eventuella statliga bidrag som företaget fått. Lönekravet kan även uppfyllas av någon närstående till ägaren.

Det är lönerna för året före beskattningsåret som ska användas när gränsbeloppet beräknas. Det innebär att utbetalda löner år 2022 ligger till grund för gränsbeloppet för år 2023.

Mer intressant läsning

Så blir du en vinnare i lågkonjunktur

Den hotande lågkonjunkturen oroar många, men det finns alltid vinnare även i svåra tider. Det gäller att vara aktiv, anpassa affärsmodellen och se till att vara likvid.

Statsbudgetens viktigaste punkter för företagare

Regeringens budgetproposition blev en besvikelse för många. En rad vallöften sköts upp på en oviss framtid. Men företagarna fick ändå några lättnader.

Fakturabelåning - så bokför du rätt

Hur bokför man fakturor? Egentligen är det inte särskilt krångligt. Rutinerna kring att fakturera kunder brukar sitta i ryggmärgen hos företagens ekonomiansvariga.