Sweden
Logga in

Coronastöd till företag - det här gäller för 2021

Publicerad tisdag 24 november 2020 03:57Finansiering

Artikeln uppdaterad 201127 En hel del åtgärder för att stötta företagen i coronakrisen förlängs. Det handlar bland annat om korttidspermittering, anstånd med skatteinbetalningar, omställningsstöd och omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Förslagen läggs i en ändringsbudget för 2021 tidigt nästa år.

Korttidspermittering förlängs till juni 2021

Korttidspermitteringen kommer att kunna användas fram till den 30 juni 2021. Det innebär att korttidspermitteringar som har beviljats under 2020 kommer kunna förlängas med upp till ytterligare sju månader.

Däremot sänks subventioneringsgraden i vår. För december 2020 är subventioneringsgraden 75 procent och kommer så att förbli i januari, februari och mars 2021. Men för april, maj och juni sänks subventioneringsgraden till 50 procent.

Förlängningen av korttidspermitteringen kombineras med att Tillväxtverket kommer att vara striktare när det gäller att godkänna ansökningar om stöd. Man vill vara säker på att stöd bara lämnas till arbetsgivare som uppfyller kraven för att förhindra missbruk.

Många företagare är frustrerade över att det tar lång tid innan pengarna för korttidspermitteringarna hamnar på kontot. Finansminister Magdalena Andersson säger till Dagens Industri att pengarna kan komma tidigast i mars.

Något krav på att mottagare av korttidspermitteringen ska kompetensutveckla sin personal – vilket tidigare har diskuterats – ställs inte.

Kraven för att få omställningsstöd sänks

Regeringen har sedan tidigare infört ett omställningsstöd mellan mars och juli. Nu föreslår man att det förlängs så att det också kan sökas för augusti – oktober 2020. Stödet riktar sig till företag som har tappat minst 40 procent av omsättningen under denna period jämfört med samma period 2019. Under november och december räcker det med ett tapp på 30 procent.

Omställningsstödet kan ge som mest 30 miljoner kronor per företag för perioden augusti till december. Det är i linje med EU:s tillfälliga statsstödsramverk för corona-relaterade stöd. Det kan sökas senast 30 november för maj, juni och juli. För det stöd som avser augusti-oktober blir det en ny ansökningsomgång. Sista ansökningsdag är inte bestämd.

Omställningsstödet gäller inte bara aktiebolag, utan även kommanditbolag och handelsbolag. Dessa utgör dock bara en liten del av alla företag i Sverige. Hur detta ska utformas i detalj har regeringen ännu inte gett besked om.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare i tre ytterligare månader

Den 5 november beslutade regeringen om ett nytt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Detta gäller företagare som drabbats av minskad omsättning under mars – juli 2020. Detta stöd föreslås förlängas och gälla dem som fått minskad omsättning under augusti – oktober 2020. Ansökningsperioden för perioderna mars-april, maj, juni-juli, avslutas den 31 januari 2021. Därefter blir det en ny ansökningsomgång för förlängningen. Stödet handläggs av länsstyrelserna, men söks via Boverkets webbplats.

För att få rätt till stöd krävs att den enskilda näringsidkarens omsättning översteg 200 000 kronor 2019. Nettoomsättningen under stödperioden måste ha minskat med mer än 50 procent jämfört med samma period 2019. Den som har tappat ännu mer i omsättning kan få ersättning med 70 procent av omsättningstappet eller som mest 72 000 kronor per företag för den nya stödperioden.

Förlängt anstånd med skatten

I mars i år infördes möjlighet för företag att få anstånd med skatteinbetalningar i ett år. Det gäller till exempel arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms. Hittills har Skatteverket fattat omkring 100 000 beslut om anstånd. Den 9 november föreslog regeringen att anståndstiden ska kunna utökas med ytterligare ett år för alla som har beviljats anstånd enligt det nya regelverket.

Skatteverket beräknar ränta på det belopp du får i anstånd. Den är för närvarande 1,25 procent de första sex månaderna. Därefter tillkommer en anståndsavgift på 0,2 procent per månad. Det motsvarar en avdragsgill ränta på 3,1 procent per år, eller 1,6 procent under det första halvåret uttryckt som årsränta.

Lättnaderna i a-kassan förlängs

Förbättringarna i arbetslöshetsförsäkringen för företagare förlängs till att gälla även 2021. Företagare som lägger sitt företag vilande under 2021 undantas då från regeln om att det måste gå minst fem år innan ett nytt uppehåll. Sedan i juni 2020 är det möjligt för en företagare att vidta vissa åtgärder i näringsverksamheten och samtidigt få arbetslöshetsersättning. Även den regeln förlängs till att gälla under 2021.

Sänkta arbetsgivaravgifter – för unga

Den åtgärd som infördes i våras, den om sänkt arbetsgivaravgift för alla, förlängs inte. Däremot har regeringen föreslagit en sänkning av arbetsgivaravgiften för unga (19-23 år) från 1 april 2021. Avgiften hamnar då på 19,76 procent på löner upp till 25 000 kr i månaden. Nedsättningen ska gälla till och med den 31 mars 2023.

Den kritiserade så kallade företagsakuten, där staten garanterar lån till företagare genom bankerna, upphör vid årsskiftet 20/21.

Framtiden då? Efter beslutet om att förbjuda alkoholförsäljning på restauranger efter kl 22, öppnar finansminister Magdalena Andersson för att ytterligare stöd till krogbranschen kan komma. Det sa hon till journalister efter ett möte med Riksdagens finansutskott några dagar efter att beslutet om alkoholförsäljning presenterats. Men hon specificerade inte hur det extra stödet kan komma att se ut.

Källa: regeringen.se, företagarna.se, Skatteverket, DI m fl

Mer intressant läsning

Vad är Amazon egentligen?

I slutet av oktober öppnade Amazon i Sverige men redan för två år sedan skrev vi om hur Amazons intåg drabbar dig som e-handlare.

Brygglån oljar maskineriet både i företaget och privat

Brygglån kan vara räddningen för ett företag som behöver extra kapital för att exempelvis kunna ta emot en stororder. Men ibland är checkkredit bättre. Brygglånet behövs också vid privata bostadsaffärer. Vi reder ut begreppen.

Coronakrisen lindrigare än befarat – hittills

När coronakrisen bröt ut i mars lamslogs en stor del av näringslivet. Många företagare befarade att de skulle tvingas i konkurs. Ett halvår senare ser det betydligt ljusare ut, men för rese- och konferensbranschen ser det fortsatt dystert ut.