Sweden
Logga in

Äldre företagare mer nöjda med livet

Publicerad onsdag 12 december 2018 08:30Kunskap

Äldre egenföretagare är mer nöjda med livet och jobbet än anställda och pensionärer.

Äldre egenföretagare är mer nöjda med livet och jobbet än anställda och pensionärer (läs även vår artikel om olika företagsformer här). Det framgår av en enkät som genomförts vid Linnéuniversitetet, och som presenteras i tidskriften Ekonomisk Debatt. Undersökningen visar hur viktigt det är att individen själv har möjlighet att påverka sitt arbete i slutet av arbetslivet, skriver artikelförfattaren Mats Hammarstedt. De som får vara aktiva på arbetsmarknaden på sina egna villkor mår bättre än de som måste anpassa sig efter en arbetsgivare, eller de som inte jobbar alls.

Kvinnor är mer nöjda än män: studien visar att kvinnliga företagare i åldern 61 till 66 år har runt 20 procentenheter högre sannolikhet att vara nöjda med arbetet än kvinnliga löneanställda i samma ålder. Motsvarande siffra för män i den åldern är 13 procentenheter.

Samtidigt påpekar Mats Hammarstedt att när politiker vill främja företagande, vänder de sig ofta till ungdomar, kvinnor eller utlandsfödda. Men enligt honom finns det samhällsvinster att hämta genom att satsa på äldre entreprenörer. Samtidigt som livskvaliteten kan höjas för äldre om de driver eget i stället för att vara anställda eller gå i pension.

Det här framgår enligt resultatet från en enkätundersökning om äldre egenföretagares upplevda livskvalitet och tillfredställelse med arbetet. Äldre egenföretagare har högre upplevd livskvalitet än löneanställda och de som lämnat arbetsmarknaden. Egenföretagare är mer nöjda med sina jobb än löneanställda. Resultaten förklaras sannolikt till del av selektion.

Personer som väljer att vara aktiva på arbetsmarknaden skiljer sig från personer som väljer att inte vara det. Resultaten understryker betydelsen av att individen har möjligheter att påverka förutsättningarna i slutet av arbetslivet.

Att stimulera entreprenörskap bland äldre kan vara ett sätt att öka arbetskraftsutbudet och minska påfrestningarna på pensionssystemet och samtidigt höja livskvaliteten hos äldre.

Källa: Ekonomisk Debatt 6/2018

Mer intressant läsning

Svårt att få betalt?

Visst är det frustrerande att vänta på att få betalt för en faktura. Här är tipsen för att hamna högst upp i fakturahögen.

Enskild firma eller aktiebolag – vad är bäst?

Att välja rätt företagsform är en av de första och viktigaste frågorna som du som nybliven företagare måste ta ställning till.

Svea Ekonomis Policyskola del 1

Då var vi igång med del 1 i höstens policyskola. Den här gången ska vi titta på Kreditpolicyn.