Sweden
Logga in

10 tips för bättre likviditet i tuffare tider

Publicerad torsdag, 31 augusti 2023 12:50Finansiering

Ett positivt kassaflöde i lågkonjunktur - hur lyckas man med det? Det är en stor fråga för många företagare just nu när vi är inne i en skakig period då många drar åt svångremmen. I väntan på en ny högkonjunktur är det av stor vikt att säkra likviditeten – det kan vara skillnaden mellan framgång eller konkurs. Här är tio bra tips!

1. Gör en likviditetsbudget

För att få koll på ditt kassaflöde i osäkra tider är en likviditetsbudget eller en likviditetsrapport ett bra stöd. Då kan du se hur mycket pengar du har på kontot i början av månaden, hur mycket som kommer in och hur mycket som finns kvar efter utgifter. För att få heltäckande koll är det bäst att satsa på en så automatiserad bokföring som möjligt. Det finns mallar att hämta på webben.

2. Kolla din F-skatt

Betala inte in mer preliminär skatt än du behöver. Skulle vinsten i bolaget bli mindre än förväntat, skicka in en preliminär självdeklaration till Skatteverket med de nya uppgifterna. Då kan du få tillbaka pengar som du betalt in till Skatteverket.

3. Förhandla med dina leverantörer

Det kan bli enklare att förhandla om såväl priser som krediter i sämre tider. Att öka din kredittid från 30 till 90 dagar kan göra stor skillnad, speciellt om du har en bra ränta på ditt bankkonto. Kanske går det också att få rabatter för tidig betalning?

4. Säg upp onödiga tjänster

Vad har du för telefonabonnemang? Tidningar och andra tjänster? Förhandla om eller säg upp. Det gäller även leasingavtal och hyror, var inte rädd för att kontakta hyresvärden eller leasingföretaget och förhandla ner avgifter på lokaler, bilar, träningsutrustning, fruktkorgar och annat.

5. Korta ner kredittiden för dina kunder

Granska kundfordringar och inför stramare kreditkontroller. Skicka en påminnelse så fort en faktura har förfallit och ta ut dröjsmålsränta för senare betalningar. Vid stora beställningar där slutleveransen ligger långt fram, be kunden att betala en del av beloppet i förskott.

6. Fokusera på kärnverksamheten

Identifiera områden där besparingar kan göras utan att det påverkar kvaliteten på varor eller tjänster. Kanske har du sidoverksamheter eller tillgångar som inte är kritiska - avyttra eller sälj.

7. Överväg refinansiering

Om ditt företag har höga räntekostnader, undersök möjligheten att omförhandla lån eller hitta nya finansieringslösningar med bättre villkor.

8. Sälj eller belåna dina fakturor

Ett bra sätt att frigöra kapital och öka likviditeten är att sälja eller belåna dina fakturor. Genom fakturaköp säljer du dina fakturor till en bank eller ett finansbolag, som då tar över kreditrisken. Du betalar några procent i avgift per faktura för att få pengarna direkt. Fakturabelåning är en annan variant, som passar större fakturavolymer. Då får man upp till 90 procent av fakturans värde direkt och resten när kunden betalar. Dessutom slipper man all administration.

9. Företagskredit

En företagskredit eller checkkredit är bra att ha som buffert för oförutsedda utgifter eller om du ännu inte fått betalt för ditt arbete men måste betala ut löner eller skatt. Jämför villkor hos olika banker innan du ansöker om en kredit så du exempelvis inte betalar ränta på en kredit du inte använder. Behöver du pengar under en längre period kan ett lån vara en mer fördelaktig lösning.

10. Blicka framåt

Dåliga tider varar inte för evigt. Om ditt företag tillfälligt går sämre och har likviditetsproblem så ge inte upp, sannolikt är det många som drabbas samtidigt och då gäller det att hålla ut och anpassa verksamheten tills högkonjunkturen kommer igen.

Mer intressant läsning

Sveriges bästa e-handelskommuner

Nu är listan över Sveriges bästa e‑handelskommuner här. Årets toppkommun har klättrat hela vägen från plats 206 på förra årets lista.

Fem tips för att komma igång med  din e-handel

Att starta en ny e-handel kan kännas stort och svårt. Men med rätt strategi och smarta verktyg går det att lyckas. Här är fem tips för att säkra din business och bygga långvarig framgång.

Scan & Pay – smidiga betalsättet som revolutionerar handeln

Digitala butikslösningar utvecklas i full fart och för affärsinnehavare finns många fördelar att hämta. Med de alltmer populära självbetjäningskassorna sparas både kundernas tid och de anställdas arbetsbelastning.