Sweden
Logga in

Nya regler för arbetsgivardeklaration

Publicerad söndag 11 juni 2017 04:22Kunskap

Nästa år införs nya regler för arbetsgivardeklarationer. Alla arbetsgivare ska då månadsvis redovisa utbetalda löner och avdragen skatt separat för varje anställd.

Nästa år införs nya regler för arbetsgivardeklarationer. Alla arbetsgivare ska då månadsvis redovisa utbetalda löner och avdragen skatt separat för varje anställd. Lagändringen införs i två steg, den 1 juli 2018 respektive 1 januari 2019.

I dag redovisar arbetsgivare avdragen skatt som en klumpsumma där beloppet inte delas upp på specifika anställda. Med det nya sättet att redovisa kopplas utbetalda löner och avdragen skatt redan från början till respektive anställd. Den månadsvisa redovisningen gör det lättare för både arbetsgivare och anställda att snabbare få koll på att det blir rätt. Löntagare kommer att kunna logga in på Skatteverkets tjänst Mina sidor och se sina egna, individuella uppgifter som arbetsgivaren har redovisat.

Källa: Skatteverket

Skatteverkets webbplats kan du läsa mer om moms- och arbetsgivardeklarationer.

Mer intressant läsning

Krav på kassaregister för utländska företag

Från 1 maj måste även utländska företag använda kassaregister på samma sätt som svenska företag gör.

Finanspolisen fryser allt mer tillgångar

Med den nya lag som trädde i kraft 2014 har polis och åklagare fått bättre möjligheter att bekämpa brott där ekonomisk vinning är drivkraften.

Bedrägerier och ändrat ROT kan driva på konkurser

Antalet företagskonkurser ökade med 4 procent i maj månad. Förvånande med tanke på den starka konjunkturen enligt UC.