Sweden
Logga in

Bedrägerier och ändrat ROT kan driva på konkurser

Publicerad måndag 12 juni 2017 02:12Kunskap

Antalet företagskonkurser ökade med 4 procent i maj månad. Förvånande med tanke på den starka konjunkturen enligt UC.

Vissa branscher är speciellt drabbade, bland annat storbranscher som byggindustrin (+17 procent), hotell- och restaurang (+15 procent) och detaljhandel (+12 procent).

– Konjunkturen är urstark och alla branscher utom detaljhandeln anger att efterfrågan är över eller mycket över det normala. Därför är det förvånande att konkurserna i byggbranschen och bland restauranger ökar så mycket. Som jag ser det finns det två möjliga orsaker. Dels är det ROT-avdragsreglerna som ändrades vid årsskiftet. Dels är det bedrägeriaspekten. Det är oroande, kommenterar Richard Damberg, ekonom och utbildningsansvarig på UC.

Uppgången i företagskonkurser är 4 procent i maj och 5 procent för årets första fem månader.

– Maj månad brukar historiskt sett inte visa på några större förändringar. Föregående års statistik i samma period visade på en blygsam ökning. Det som däremot är oroväckande är utvecklingen för branscherna, säger Victoria Preger, marknads- och kommunikationschef på UC.

När det gäller länsstatistiken visar UC:s siffror ingen genomgående trend för konkurserna. Men det finns stora skillnader mellan länen. För maj månad är det Blekinge län (+200 procent), Jönköpings län (+75 procent) och Kronobergs län (+57 procent) som redovisar månadens procentuellt mest ökande företagskonkurser.

De län som visar flest minskade antal konkurser är Kalmar län (-47 procent), Uppsala län (-43 procent) och Örebro län (-41 procent).

Mer intressant läsning

Med örat inåt

Har du koll på kompetensen i ditt bolag? Kommer idéerna inifrån eller brukar du anlita konsulter när nya produkter ska tas fram eller nya marknader utforskas?

Glada Hudik-Pär får människor att växa

"- Man måste leva sina värderingar, det går inte att bara snacka. Man kan inte föreläsa om mångfald och integration om man inte har upplevt det."

Apparna du bara måste ha på semestern

Här är alla måste-appar som du inte klarar dig utan på semestern!