Sweden
Logga in

Se upp med rot- och rutavdrag för släktingar 

Publicerad fredag, 09 december 2016 17:20Kunskap

Många företag har fått nedslag när Skatteverket granskar arbeten utförda åt släktingar.

Kunskapen kring hur rot- och rutavdrag får användas hemma hos närstående är låg. I Skatteverkets kontroll av 69 företag har 40 gjort fel.

Rot- och rutavdrag för tjänster i hemmet får inte användas hos vissa släktingar, säger Cajsa Toresten, verksamhets­utvecklarepå Skatteverket. Årets kontroll av rot- och rutavdrag riktas särskilt mot arbete som utförs av närstående. Det är alltså när den som till exempel städar eller bygger om gör det hos någon nära släkting och sedan ansöker om rot- eller rutavdrag.

Vem som är närstående bedöms utifrån den som köper tjänsten. Av de granskningar som Skatteverket hittills har gjort i år gäller 69 stycken arbeten som utförts av närstående. 40 av dem har lett till någon form av åtgärd. 1,8 miljoner kronor har betalats tillbaka av företagen. Av de 40 företagen är 6 nya och 34 etablerade. – Vi har i flera år sett att många gör fel när det gäller just släktingar. Därför valde vi att granska det i år, både för att sprida information om rätt sätt och för att rätta dem som gör fel, säger Cajsa Toresten. De allra flesta fallen, 38 av 40, har gällt rotavdrag. – Givetvis får man utföra byggarbeten, hushållsnära tjänster och it-arbeten hos nära släktingar, men då går det inte alltid att göra rot- och rutavdrag, säger Cajsa Toresten.

Källa: Skatteverket

Mer intressant läsning

Skydd mot falsk adressändring

Ny tjänst från Skatteverket minskar risken för bedrägerier avsevärt.

Kompanjonavtalet kan rädda företaget ur kris

Teckna kompanjonavtal innan något händer i ditt bolag.

Ny tjänst minskar administrationen

Skicka information från olika transaktioner direkt in i affärssystemen.