Sweden
Logga in

Skilsmässa i familjen hotar ditt företag

Publicerad tisdag 04 oktober 2016 11:25Kunskap

Kan exmakarna inte jobba ihop? Saknas det pengar för att lösa ut den ene? Då kan vi ha ett krisläge för företaget och de anställda.

En skilsmässa i ägarfamiljen är ett reellt hot mot företagets överlevnad. Men det finns sätt att skydda det. De allra flesta företag som startas är familjeföretag. Samtidigt ligger antalet skilsmässor stadigt kring 50 procent av alla äktenskap. Det är bara att göra matten: Många företag och massor av ägare och deras anställda påverkas varje år.

De allra flesta företag som startas är familjeföretag. Samtidigt ligger antalet skilsmässor stadigt kring 50 procent av alla äktenskap. Det är bara att göra matten: Många företag och massor av ägare och deras anställda påverkas varje år. Vid Handelshögskolan i Jönköping har man startat ett forskningsprojekt för att reda ut vilka konsekvenser skilsmässorna får för ägarna och för företagen.  – Problematiken kring ägarnas skilsmässa hamnar mitt i skärningspunkten mellan affärsrätt och familjerätt. Företagaren behöver rådgivning från flera håll. Det räcker oftast inte att bara anlita företagets jurist. Det säger företagsekonomen och universitetslektorn Kajsa Haag, som tillsammans med juridikprofessor Lars-Göran Sund driver sitt forskningsprojekt vid CeFEO (Center for Family Entreprise and Ownership).

Skydda den svagare parten
Om en företagare bestämmer sig för att skiljas, kommer aktierna i företaget att ingå i giftorättsgodset och delas lika mellan makarna. Det spelar ingen roll om företagaren tidigare har skrivit andra affärsavtal, exempelvis om hembud. En bodelningsförrättare får inte ta hänsyn till företagets bästa eller andra intressenter. Reglerna är till för att skydda den svagare parten av makarna. – I det här fallet övertrumfar familjerätten affärsrätten, säger Kajsa Haag. Den av makarna som får aktierna på sin lott i skilsmässan måste då lösa ut sin make med värdet av hälften av aktierna.

Finns inte de pengarna övergår hälften av själva aktierna till den andra maken. Då kan en absurd situation uppstå: Det äkta par som just bestämt sig för att skiljas, blir nu kompanjoner.

– I våra fallstudier har vi sett detta hända, och det brukar inte gå bra.

Företaget blir lidande av ägarnas interna konflikter, säger Kajsa Haag.

Om det inte finns tillräckligt med pengar att lösa ut den ene maken eller om det nu skilda paret inte kan jobba ihop, innebär det stora risker för företaget och de anställda. Företaget kan hamna på obestånd, läggas ner eller köpas upp av ett större företag. Dessutom kan rykten om en skilsmässa snabbt minska förtroendet för en företagare på en liten ort och affärerna blir lidande långt innan skilsmässan är ett faktum.

"Skriv äktenskapsförord och gör aktier till enskild egendom för den som driver företaget."

Vad kan ägarna göra för att skydda sitt företag?
– Det bästa och enklaste är att skriva äktenskapsförord och därigenom göra aktier till enskild egendom för den som driver företaget. Men vi vet att ytterst få ägare gör det. Många tycker det känns svårt att ta upp ämnet, säger Kajsa Haag. Det skulle man kunna komma runt om någon av företagets externa rådgivare – styrelse, bank eller revisor – bad en av ägarna att be den andra om ett äktenskapsförord. – Då skulle det kanske bli lättare för ägaren att ta upp saken med sin make eller maka, säger Kajsa Haag.

Det finns en hel rad juridiska instrument som minskar risken vid en skilsmässa  Problemet är att de används alldeles för lite. Här är de dokument som kan användas:

  • Äktenskapsförord (gör aktierna i bolaget till enskild egendom)
  • Gåva och testamente (gör aktierna i bolaget till enskild egendom)
  • Avyttringsbegränsningar i bolagsordningen
  • Avyttringsbegränsningar i aktieägaravtal
  • Klausuler i avtal om upprättande av familjeråd

Mer intressant läsning

Snabba finansieringsbeslut viktiga inom fastighetsförädling

Fastighetsförädling kan ta tid, men när det kommer till finansiering går det ibland fort. Då behöver företaget en snabbfotad partner med korta beslutsvägar.

Vi samarbetar med våra kunder mot brottsligheten

Svea Ekonomi samarbetar med sina kunder för att förebygga brottslighet - och jobbet ger resultat. Pengar räddas åt både Svea Ekonomi och våra kunder.

Svea Ekonomis HR-team satsar på Employer Branding

Konkurrensen om kompetensen ökar vilket leder företag och organisationer mot att satsa mer och mer på att marknadsföra sig själva för att attrahera framtidens unga talanger.