Sweden
Logga in

Vi samarbetar med våra kunder mot brottsligheten

Publicerad tisdag 04 oktober 2016 10:11Kunskap

Svea Ekonomi samarbetar med sina kunder för att förebygga brottslighet - och jobbet ger resultat. Pengar räddas åt både Svea Ekonomi och våra kunder.

Svea Ekonomi har som många andra företag krav på sig att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Som kund märker du det när du måste svara på många frågor. Genom att göra det kämpar alla tillsammans – och det är inte i onödan.

Räddar pengar
– Varje gång undersökningarna leder till att brottsliga gärningar upptäcks, räddar vi pengar åt våra kunder och åt oss själva, säger han. I ett större perspektiv leder åtgärderna till att exempelvis e-handeln kan hållas öppen och att kreditkort kan fortsätta användas. Tar brottsligheten över, riskerar mångas frihet att inskränkas. Enligt lagen, som gäller i hela EU, är Svea Ekonomi och andra banker och finansinstitut skyldiga att ta reda på vem de gör affärer med – oavsett om det gäller en privatperson eller ett företag. Handlar det om ett företag behöver Svea Ekonomis medarbetare veta vem som är den verkliga huvudmannen, till syvende och sist alltid en fysisk person. Det kan vara svårt att få reda på det, eftersom företag kan äga andra företag. – Då måste vi trassla oss igenom det, tills vi har funnit den verkliga huvudmannen, säger Anders Lidefelt. Givetvis leder Svea Ekonomis undersökningar i de allra flesta fall till att man konstaterar att allt är i sin ordning.

"Varje gång undersökningarna leder till att brottsliga gärningar upptäcks räddar vi pengar åt våra kunder och åt oss själva."

Noggranna kontroller
Hur genomgripande kontroller som görs beror på vilken tjänst en kund vill köpa. Flertalet av Svea Ekonomis tjänster är inte särskilt riskutsatta för att transaktionerna ska användas för penningtvätt och/eller finansiering av terrorism. Men det finns några som kan vara mer i farozonen. Då görs noggrannare kontroller, och fler dokument begärs in. – Om vi fattar misstankar mot någon, förs ärendet vidare till våra jurister och till polisen, säger Anders Lidefelt.

Kämpar tillsammans
Även om till exempel den digitala brottsligheten ökar snabbt betyder det inte att banker, finansinstitut, företag eller privatpersoner arbetar förgäves med att stävja den. Genom att kämpa tillsammans räddar vi mycket pengar. I förlängningen kan vi också förhindra finansiering av terrorhandlingar.

Mer intressant läsning

Snabba finansieringsbeslut viktiga inom fastighetsförädling

Fastighetsförädling kan ta tid, men när det kommer till finansiering går det ibland fort. Då behöver företaget en snabbfotad partner med korta beslutsvägar.

Skilsmässa i familjen hotar ditt företag

Kan exmakarna inte jobba ihop? Saknas det pengar för att lösa ut den ene? Då kan vi ha ett krisläge för företaget och de anställda.

Exportfinansiering gav Happy Socks bättre likviditet

"Nu kan vi ägna oss åt affären och goda kundrelationer" Camilla Lindahl, CFO