Din webbläsare stöds inte

Din webbläsare stöds inte. Ladda ner en av följande webbläsare för att kunna få en fullständig Svea-upplevelse.

Hoppa till innehåll

Bankkontorets död väntar

Var gör du helst dina bankärenden? I mobilen?

Publicerad | Kunskap

Långa köer och dåliga öppettider. Att besöka sitt bankkontor innebär allt som oftast ett ofrivilligt avbrott i vardagen och något som inte verkar vara uppskattat. Vår nya Novus-undersökning visar nämligen att endast två procent av svenskarna föredrar att göra sina bankärenden på ett bankkontor.

Digitaliseringen och smarta telefoner har gett svenskarna nya möjligheter att hantera sina bankärenden. Endast två procent av svenskarna föredrar att hantera sina ärenden hos ett bankkontor. Det framgår i vår senaste rapport "Låt oss prata pengar".

Istället dominerar de digitala alternativen. Närmare varannan svensk föredrar att hantera sin ekonomi via datorn. Nästan lika många, 39 procent, använder främst mobilen. Där kan dock stora skillnader utläsas mellan åldersgrupperna, bland svenskar i åldrarna 18–29 år är mobilen det klart populäraste alternativet. Hela 67 procent i den yngre åldersgruppen uppger att de fördrar mobilen för löpande ärenden.

– I och med digitaliseringen har finanssektorn utvecklats i en rasande fart. Detta gäller givetvis också bankerna och den service de erbjuder sina kunder. Många traditionella banker lägger dock fortfarande mycket pengar på fina lokaler – en prioritering som kanske inte är helt rätt. Vår undersökning visar klart och tydligt att svenskarna inte ser något större behov av bankkontoren, varför bankerna istället skulle kunna lägga pengarna på att utveckla de plattformar där kunderna befinner sig, säger Helena Klein, Affärsområdeschef för Privatlån och Spar på Svea Ekonomi.

Svenskarna går sällan till banken

Att svenskarna inte längre föredrar att hantera sina ärenden på ett bankkontor framgår tydligt när det kommer till hur ofta svenskarna faktiskt besöker sin bank fysiskt. Var tredje svensk uppger nämligen att de gör det max en gång var tredje år. Och knappt varannan svensk, 49 procent, besöker ett bankkontor årligen. Endast fem procent uppger att de går till banken varje månad.

Artboard Created with Sketch.
Helena Klein
Bankerna borde utveckla de plattformar där kunderna är, istället för att lägga pengar på kontoren.

Topplista

Så föredrar svenskarna att hantera sina löpande bankärenden:

  1. Datorn 48 %
  2. Mobilen 39 %
  3. Surfplattan 8 %
  4. Bankkontor 2 %
  5. Post 1 %

Vill du veta mer om undersökningen

Kontakta Patrik Widlund, CMO, Svea Ekonomi. Telefon: 070-529 42 00, e-post: patrik.widlund@svea.com

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av oss. Totalt har 1 090 webbintervjuer genomförts bland allmänheten 18–79 år i Novus riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterade Sverigepanel under perioden 18–25 februari 2019. Svarsfrekvensen var 62 %.

Ladda ned rapporten

Här kan du läsa hela rapporten

Så här svarade deltagarna i undersökningen

På vilket sätt föredrar du att hantera dina löpande bankärenden?

  Totalt Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65-79 år
Datorn 48 % 56 % 40 % 28 % 37 % 56 % 79 %
Mobilen 39 % 35 % 44 % 67 % 52 % 25 % 7 %
Surfplattan 8 % 5 % 11 % 1 % 8 % 13% 10 %
Bankkontor 2 % 2 % 2 % 1 % 3 % 2 % 1 %
Post 1 % 1 % 1 % 1 % 0 % 1 % 1 %
Telefonsamtal 0 % 0 % 1 % 0 % 1 % 0 % 1 %
Annat 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 %
Hanterar inte bankärenden själv 1 % 1 % 1 % 1 % 0 % 3 % 0 %
Vet ej 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 %

 

 

Hur ofta gör du ett fysiskt besök hos din bank när du har ett ärende privat?

  Totalt Man  Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65-79 år
Flera gånger i veckan 2 % 3 % 0 % 0 % 1 % 1 % 4 %
En gång i veckan 1 % 0 % 1 % 0 % 0 % 1 % 1 %
Flera gånger i månaden 1 % 2 % 1 % 0 % 0 % 2 % 2 %
En gång i månaden 1 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 3 %
En gång i kvartalet 7 % 6 % 7 % 2 % 5 % 11 % 8 %
En gång per halvår 13 % 11 % 14 % 10 % 11 % 13 % 18 %
En gång om året 24 % 25 % 23 % 21 % 26 % 27 % 19 %
Vartannat år 12 % 13 % 11 % 9 % 15 % 13 % 10 %
Vart tredje år 7 % 8 % 7 % 9 % 11 % 5 % 2 %
Mer sällan än vart tredje år 20 % 21 % 20 % 33 % 20 % 12 % 19 %
Besöker aldrig banken fysiskt 12 % 9 % 14 % 12 % 11 % 15 % 9 %
Vet ej 2 % 2 % 2 % 3 % 0 % 1 % 3 %

 

Publicerad