Varning för bedragare som ringer upp och påstår att de ringer från Svea Ekonomi eller Svea Inkasso. Vi tar aldrig kontakt med dig via telefon eller mejl för att uppmana dig att logga in eller uppge lösenord eller koder. Var rädd om dina koder och klicka aldrig på länkar i mejl om du inte är helt säker på avsändaren.

Män tjänar fortfarande mer

Publicerad | Kunskap

Män tjänar ”oförklarligt” 4,5 procent mer i lön än kvinnor. Det visar Medlingsinstitutets rapport. 

Män tjänar ”oförklarligt” 4,5 procent mer i lön än kvinnor. Det visar Medlingsinstitutets rapport. Skillnaden beror bland annat på att kvinnor förväntar sig lägre lön än män.

Medlingsinstitutet lägger fram sin lönerapport varje år på regeringens uppdrag. Den senaste rapporten visade att kvinnor i genomsnitt får 87,5 procent av mäns lön. Löneskillnaden mellan män och kvinnor är alltså 12,5 procent. Mellan 2014 och 2015 minskade skillnaden med 0,7 procentenheter.

Det finns många förklaringar till att män får 12,5 procent högre lön. Män och kvinnor kan ha olika yrken, utbildning, ålder och arbetstid. Om man justerar för dessa skillnader återstår enligt Medlingsinstitutet en oförklarad löneskillnad på 4,5 procent. Men även om den är ”oförklarad” finns det troligen förklaringar till skillnaden, det är bara det att dessa faktorer inte mäts, skriver Medlingsinstitutet.

Ett exempel på en sådan faktor är förväntningar. Medlingsinstitutet konstaterar att löneskillnaden mellan män och kvinnor uppstår redan efter examen och att kvinnors förväntningar på lönen är lägre än männens.

Publicerad