Snabb och enkel kredit för småföretag


Mindre företag har ofta svårt att snabbt få en kredit i banken. Det krävs möten och omfattande dokumentation, vilket tar tid och kan innebära missade affärsmöjligheter.

Alla företag får ibland behov av snabb kassaförstärkning. Det kan röra sig om att kunna ta tillvara en hastigt uppkommen affärsmöjlighet, ett leverantörserbjudande eller behov av att nyanställa personal.

Att då snabbt få en kredit i banken är betydligt lättare för storföretag och privatpersoner än för mindre företag som saknar snabbspår in i banken och inte har möjlighet att utnyttja konsumentkrediter.

– Praxis i dag är ett personligt möte med banken där man ska redovisa budget, resultaträkningar, prognoser och syftet med krediten. Detta tillsammans med osmidiga rutiner och en utdragen hanteringstid gör att tillfället riskerar att gå förlorat, säger Ulrika Fornander, Affärsområdeschef Finansiering på Svea Ekonomi.

Därför har Svea Ekonomi tagit fram en ny form av kredit och ansökningsprocess kallad Företagskredit. Krediten fungerar som en checkkredit och ansökan är helt digital och automatiserad. Företaget får ett lånebesked på en minut och såväl ansökan som kontrakt för beviljade krediter skrivs under med Mobilt BankID.

– Vi såg att det finns ett glapp på marknaden för en flexibel och lättillgänglig kredit för mindre företag. Bankernas checkkrediter är anpassade för medelstora och större företag och bygger till stor del på att företaget har en ekonomiavdelning som kan visa upp en historik i bankformat och framtiden i en avancerad affärsplan. Om krediten ska beviljas är det slutligen oftast förknippat med ett krav på att vara helkund i banken, förklarar Ulrika.

Svea Ekonomi Företagskredit har i dagsläget ett tak på 400 000 kronor och låntagaren betalar bara ränta på det utrymme som tas i anspråk. Den enda övriga kostnaden är en fast månadsavgift på 195 kronor oavsett limit, vilket motsvarar en kontraktsränta på 0,59 procent vid en limit på 400 000 kronor.

Företaget kan välja själv om det vill ansöka om kredit med eller utan säkerhet i form av personlig borgen.

Ulrika berättar att Företagskredit är den första i en rad av kommande enkla och automatiserade produkter från Svea Ekonomi riktade till mindre och medelstora företag.

– I USA har den här typen av företagskrediter som man ansöker om digitalt och får beviljade i realtid funnits länge och blivit mycket populära. I Sverige har banker och finansbolag inte riktigt hängt med i utvecklingen av digitala kanaler för att öka tillgängligheten och möta kundernas behov. Med rötterna i entreprenörskapet och vår mission att hjälpa företag att göra affärer är det extra roligt att erbjuda vår nya tjänst i en tid när bankerna stramar åt sin företagsfinansiering.

Företagskredit – när du som företagare vill växa

Svea Ekonomi Företagskredit är en flexibel kredit för företag som snabbt vill vara redo att ta vara på nya affärsmöjligheter eller genomföra nya investeringar. Ansökan sker automatiskt online och du får svar inom en minut.

För 195 kr i månaden har ditt bolag en amorteringsfri kredit på 400 000 kr. Ränta utgår endast på nyttjat belopp

Published in category Finansiering