Varning för bedragare som ringer upp och påstår att de ringer från Svea Ekonomi eller Svea Inkasso. Vi tar aldrig kontakt med dig via telefon eller mejl för att uppmana dig att logga in eller uppge lösenord eller koder. Var rädd om dina koder och klicka aldrig på länkar i mejl om du inte är helt säker på avsändaren.

Viktigt - vi ändrar anropsurl:er för några av våra tjänster för e-handlare.

Publicerad | Betallösningar

Vi ändrar anropsurl:er för några av våra tjänster inom e‑handeln - se till att du uppdaterar till nya adresser innan 31:a oktober.

Som en del i vårt arbete med att migrera våra tjänster för e-handeln i en bättre och säkrare miljö ställer vi också om anropsurl:er för tjänsterna. Viktigt att du som e‑handelskund till oss uppdaterar med nya anropsurl:er innan 31:a oktober. Även adresserna till några av våra administrationstjänster kommer att ändras.

Läs mer och hitta de nya anropsurl:erna här 

As a part of migrating our services into a better and safer server environment, we are also changing the endpoints for our services. Make sure your production environment is updated with the new endpoints before October 31st. The URL to some of our administration services will also be changed.

Read more and get the new URL´s here

Publicerad