Din webbläsare stöds inte

Din webbläsare stöds inte. Ladda ner en av följande webbläsare för att kunna få en fullständig Svea-upplevelse.

Hoppa till innehåll

Nya momsregler leder till enklare e‑handel och mer ansvar

Publicerad | Betallösningar

Den 1 juli i år införs nya momsregler i EU som ska göra e‑handeln smidigare. Det nya systemet kallas One Stop Shop, och berör alla företag vars försäljning till konsumenter i ett annat EU-land överstiger tröskelvärdet 99 680 kronor. Vanja Lazic, momsexpert på Svea, förklarar varför det kommer att leda till enklare administration – och ökat ansvar – för svenska e‑handlare.

De rådande momsreglerna i EU har länge satt käppar i hjulen för små och medelstora e-handlare. Ett svenskt företag som säljer varor till andra EU-länder betalar i dag moms till Skatteverket – men bara upp till mottagarlandets så kallade ”omsättningströskel”. Den kan variera från 35 000 till 100 000 euro.

Krångliga momsregler

Om försäljningen till det andra landet uppgår till större summor än tröskelvärdet måste företaget momsregistreras och deklarera moms även i det aktuella försäljningslandet. För mindre e-handlare innebär dagens system en administrativ och ekonomisk börda.

– Man brukar säga att moms inte ska innebära en merkostnad för företag, men alla vi som jobbar med det här vet att det gör det. Med dagens system behöver svenska e-handlare till exempel ta hjälp av ombud i vissa länder, säger Vanja Lazic, momsexpert på Svea.

I och med det nya One Stop Shop-systemet, som väntas träda i kraft 1 juli, är tanken att den här krångliga biten av momsreglerna ska försvinna. I stället för att varje EU-land har en egen omsättningströskel inför EU ett nytt gemensamt tröskelvärde för alla medlemsländer om 10 000 euro, vilket Skatteverket i Sverige har fastställt till 99 680 kronor.

Det innebär att svenska företag framöver slipper momsregistrera sig i olika länder.

– Passerar din försäljning den här nya gränsen är tanken att man registrerar sig och redovisar momsen via One Stop Shop i etableringsstaten. Med de nya bestämmelserna vill EU förenkla och klargöra regelverket för företag inom distanshandel, så att det inte blir så komplicerat att göra rätt. Företag ska kunna sköta administration av moms själva via sitt eget lands skattemyndighet, som i sin tur förmedlar momspengarna vidare till köparlandets stat. Det här kommer att bli betydelsefullt för små och medelstora e-handlare.

Expertens varning

Samtidigt kommer det att ställas högre krav på den enskilde handlaren. Företagen behöver bland annat säkerställa att det finns rutiner och system som stödjer det nya regelsystemets krav, som exempelvis separata konton för redovisning av moms.

Artboard Created with Sketch.
Vanja Lazic
Det gäller att hålla reda på var köparen finns och vilken momssats som gäller i det aktuella landet.

– Här gäller det att hålla reda på var köparen finns och vilken momssats som gäller i det landet. Man ska dock inte avskräckas från internationell e-handel, då det finns en hel del fördelar med det, som till exempel olika vinstmarginaler i olika länder där momssatserna varierar, säger Vanja Lazic.

Sveas expert varnar även för att det som i teorin låter som en förenkling, i praktiken kan bli lite krångligare. Det är till exempel inte säkert att det nya One Stop Shop-systemet kommer att bli lika enkelt för större e-handelsbolag, där många aktörer har lager i andra länder.

– Om man som svenskt företag skickar varor till exempelvis Amazon eller Zalando i Tyskland kommer man troligtvis inte att kunna tillämpa OSS-reglerna, på grund av det räknas som varuförflyttning i egen verksamhet. Företaget måste då redovisa utförsel ur Sverige och införsel i mottagarlandet, vilket innebär att man fortfarande måste vara momsregistrerad i det andra landet. I teorin är One Stop Shop ett bra system, i praktiken återstår det att se hur det kommer att fungera på vissa fronter.

Betallösningar för e-handel hos Svea

 

 

 

Publicerad