Din webbläsare stöds inte

Din webbläsare stöds inte. Ladda ner en av följande webbläsare för att kunna få en fullständig Svea-upplevelse.

Hoppa till innehåll

Nya lagar och regler 2022

Publicerad | Kunskap

Vid årsskiftet infördes en rad nya lagar och regler. Här är en sammanfattning för dig som driver företag.

Pandemistöden förlängs

Omställningsstödet för företag som har haft ett omsättningstapp på över 30 procent jämfört med en referensperiod ska kunna få ersättning från staten för upp till mellan 70 och 90 procent av sina icke-täckta fasta kostnader. Liksom tidigare kommer löner och hyror att vara grundande för detta stöd.

Omsättningsstöd till enskilda firmor och handelsbolag har återinförts. Företagare som har förlorat mer än 30 procent av sin nettoomsättning kan få stödet.

Dessutom har möjligheterna för skatteanstånd utvidgats, vilket innebär att man kan få anstånd för preliminärskatt, arbetsgivaravgifter och moms under nio redovisningsperioder i stället för som tidigare sju. Den som redovisar moms kvartalsvis kan beviljas anstånd i tre redovisningsperioder i stället för två. Man kan också söka anstånd retroaktivt.

Skatteregler vid tillfälliga anställningar förenklas

Förenklingarna gäller både tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort. Syftet är att undvika att anställda felaktigt förmånsbeskattas för exempelvis mat och boende. Tillfälligt inhyrd personal ska inte behöva betala skatt för ersättningar för mat och boende, exempelvis. I stället ska det tillfälliga uppdraget skattemässigt hanteras som en tjänsteresa.

Jobbskatteavdraget förstärks

Jobbskatteavdraget förstärks med 8 miljarder kronor, vilket innebär sänkt skatt för alla som jobbar och får lön. För den som jobbar heltid innebär den sänkt skatt på 150 kronor i månaden.

Fler får lägre skatt för personaloptioner

Det handlar om hur förmån av personaloptioner ska beskattas. Om vissa villkor är uppfyllda, behöver förmån av personaloptioner inte tas upp till beskattning. Detta styrs av hur många anställda (i snitt) och hur många delägare företaget har. Från årsskiftet gäller att den siffran ska vara lägre än 150, vilket en är ökning från tidigare, då det bara gällde företag som hade 50 anställda och delägare. Balansomslutningen får uppgå till högst 280 miljoner kronor, mot tidigare 80 miljoner.

Om villkoren är uppfyllda behöver alltså förmån för personaloption inte tas upp till beskattning under inkomst av tjänst och arbetsgivaren behöver inte betala arbetsgivaravgifter. Innehavaren av personaloption betalar i stället skatt när hen säljer de andelar som hen fått genom optionerna.

Nytt är att även styrelseledamöter och styrelsesuppleanter omfattas av reglerna.

Byggherrar måste klimatdeklarera

Enligt en ny lag måste företag som uppför nya byggnader upprätta en klimatdeklaration, som ska skickas till Boverket. Först därefter kan byggherren få slutbesked från byggnadsnämnden.

Reklamskatten är borta

Redan 2002 bad Riksdagen regeringen om att ta bort reklamskatten, alltså skatt på annonser och reklam, och 20 år senare händer det. Anledningen till avskaffandet är att lagen hårdast träffar idrottsrörelsen och inte de stora reklamaktörerna. Nu minskar administrationen för 1 600 idrottsföreningar.

Lägre skatt för cykelförmån

Numera ska bara den del av värdet av förmånen som överstiger 3 000 kronor tas upp till beskattning. Det gäller alla vanliga trampcyklar och elcyklar som arbetsgivare tillhandahåller för sina anställda. Förutsättningen är att arbetsgivare erbjuder alla anställda cykelförmånen.

Definitionen av fåmansföretagare utvidgas

Fåmansföretagare har tidigare kunnat skaffa sig skattefördelar genom att kringgå de så kallade 3:12-reglern med hjälp av stiftelser. Denna möjlighet täpps till genom att den så kallade utomståenderegeln nu kompletteras.

Bensin och diesel först dyrare – sedan billigare

1 januari höjdes bränslepriserna på grund av att mer biodrivmedel blandas in i bränslet, dels höjdes energiskatten. Men 1 maj kan skatten på bensin och diesel sänkas enligt en promemoria som regeringen skickat på remiss. Sänkningen blir i så fall 50 öre per liter vid pump.

Publicerad