Din webbläsare stöds inte

Din webbläsare stöds inte. Ladda ner en av följande webbläsare för att kunna få en fullständig Svea-upplevelse.

Hoppa till innehåll

Detta stoppar svenska företag från ny teknik

Publicerad | Betallösningar

AI, VR, AR och externa digitala marknadsplatser, verktygen och plattformarna blir allt mer närvarande i konsumenters liv. Men är de nya teknikerna en del av företagens vardag? En rapport från Svea visar att en klar majoritet är positiva till teknik som AI och dess inverkan på försäljningen. Men samtidigt stoppas de av att rätt kompetens saknas och att det är för dyrt.

Sveas Rapport Digital försäljning till företag visar att företags inställning till ny teknik och dess inverkan på försäljning är positiv. Det uppger sju av tio. Mest intressant är teknik som involverar AI, som kan användas för att exempelvis skapa personliga erbjudanden. Var femte företagare menar att just AI skulle få störst positiv effekt på deras försäljning. Men från tanke till implementering finns en del hinder, vanligast är att det är för dyrt eller att företaget saknar rätt kompetens. Var tionde uppger att deras långsamma interna processer sätter stopp.

– Det är svårt att förutspå vilken effekt ny teknik kan ha på ens företag. Det finns flera exempel på hur det visat sig vara gynnsamt för en specifik bransch medan det för många fortfarande är outforskat. För bolag med digital försäljning ligger dock AI som teknik nära verksamheten. Lagerhållning, CRM-system och kundtjänst är bara några av de områden som förändrats markant sedan AI:s entré, säger Thomas Svensson, Partner Manager på Svea Ekonomi.

Amazon – nej tack!

Och till andra nya digitala lösningar som externa digitala marknadsplatser är företagarna överlag positiva. 41 procent svarar i undersökningen att de var ganska eller mycket positiva till externa digitala marknadsplatser som Amazon eller Alibaba. Det är tidigt att sia om Amazons framgångar efter deras lansering i Sverige. I den senaste e-handelsindikatorn från Payson och Svea uppger varannan e-handlare att de inte planerar att anpassa sin e-handel till följd av Amazons etablering.

– Det ska bli intressant att följa hur företagarna nu väljer att förhålla sig till jättens entré. Den svenska e-handeln är välmående men lanseringen av Amazon innebär konkurrens. Samtidigt vet vi från vår rapport att den personliga kontakten visat sig vara viktig vid köptillfället för inköparen, säger Thomas Svensson, Partner Manager på Svea Ekonomi.

För mer information

Thomas Svensson, Partner Manager, Svea Ekonomi, tel: 070-545 66 25, mejl: thomas.svensson@svea.com

Läs hela rapporten Digital försäljning till företag 2020

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av Svea under perioden 30 mars till 28 april 2020. Totalt har 500 telefonintervjuer genomförts med vd:ar och marknads- och försäljningschefer som ansvarar för försäljning genom digitala kanaler. Endast företag med 10 eller fler anställda har ingått i undersökningen.

Om e-handelsindikatorn

E-handelsindikatorn har besvarats av 804 svenska e-handlare genom Payson och Svea Ekonomis kundpanel. Panelen består av kunder inom såväl B2B som B2C och har ombetts att besvara frågor kring Amazons etablering i Sverige.

Viken ny teknik tror du skulle kunna ha störst positiv inverkan på er totala försäljning idag?

Fråga Totalt
AI (t.ex personligt anpassade erbjudande, en automatiserad chatrobot) 20 %
VR (t.ex ett virtuellt showroom) 15 %
Nya transportmöjligheter (t.ex leverans med drönare) 8 %
AR (t.ex kunna placera ut produkten/varan i dess tilltänkta miljö 6 %
Röststyrning (t. ex integrering av prudkterna i Google Home) 1 %
Annat 4 %
Ingen ny teknik skulle ha en positiv inverkan på vår försäljning 34 %
Vet ej  12 %


Vad är din allmänna inställning till ny teknik (ex. AI, AR eller VR) och dess inverkan på er totala försäljning?

Fråga Totalt
Mycket positiv 35 %
Ganska positiv 35 %
Varken eller 27 %
Ganska negativ 2 %
Mycket negativ 1 %
Vet ej  1 %


Vilken är din allmänna inställning till externa digitala marknadsplatser, t ex Amazon, Wish, Alibaba, Ebay?

Fråga Totalt
Mycket positiv 11 %
Ganska positiv 30 %
Varken eller 44 %
Ganska negativ 11 %
Mycket negativ 3 %
Vet ej  3 %


Vilken är den vanligste anledningen till att ni inte implementerar ny teknik på ert företag?

Fråga Totalt
Vi ser ingen nytta med ny teknik  32 %
Det är för dyrt 16 %
Vi saknar rätt kompetens 13 %
Långsamma interna processer 11 %
Vi har dåliga erfarenheter 1 %
Annat 20 %
Vet ej  6 %

 

Publicerad