Din webbläsare stöds inte

Din webbläsare stöds inte. Ladda ner en av följande webbläsare för att kunna få en fullständig Svea-upplevelse.

Hoppa till innehåll

Konkursstatistiken ger splittrad bild

Publicerad | Kunskap

Företagskonkurserna minskade med 6 % i november, men totalt har antalet ökat med 4 % i år.

November månads statistik visar en antydan till stabilisering bland svenska företagskonkurser, enligt UC. Företagskonkurserna minskade med 6 procent i november, men totalt har antalet konkurser ökat med 4 procent hittills i år.

Statistiken som berättar om den svenska konjunkturen är just nu inte entydig se även artikeln om betalindex "Är konjunkturtoppen nådd?". Konkursstatistiken från UC är positiv så till vida att antalet konkurser har sjunkit två månader i rad. Men totalt under årets första elva månader har de stigit.

UC:s siffror visar att konkurrensutsatta branscher, som restaurang- och hotellbranschen, konsekvent har utvecklats negativt i år. Samtliga månader i år visar på kraftigt ökande siffror, och hittills i år har antalet konkurser i restaurang- och hotellbranschen ökat med 23 procent.

– Förra året sjönk konkurserna i nästan alla branscher. Under 2017 har de däremot ökat i ett antal utsatta branscher. Enligt vår senaste statistik går 1,2 procent av alla aktiva restaurangföretag i konkurs, vilket är en ökning. Det innebär att många hoppfulla företagare satsar pengar i restaurangbranschen men att verksamheten inte bär. Det är en varningssignal till entreprenörer med restaurangdrömmar, kommenterar Richard Damberg, ekonom och utbildningsansvarig på UC. Sett till de olika länen uppvisar Jämtlands län högst ökning av antalet företagskonkurser (+200 procent). Det län där företagskonkurserna minskar mest är Örebro län med -67 procent för november månad, jämfört med samma period föregående år. I Stockholm har antalet företagskonkurser sjunkit med 9 procent under november, men stigit med 2 procent hittills under 2017. I Skåne var motsvarande siffror -12 procent respektive +7, och i Västra Götalands län steg företagskonkurserna med 13 procent under november, men de sjönk med 4 procent under årets första elva månader.

Källa: UC

Publicerad