Finansiering

Svårt att få tag i pengar
trots het ekonomi

Finansiering
Brist på kapital bromsar tillväxten för vart femte företag
28 december 2018

Finansiering
Riskkapital bara för män?
25 juni 2018

Finansiering
Företagande kvinnor dras till crowdfunding
25 juni 2018

Finansiering
Liten leasingskola
13 juni 2018

Finansiering
Här hittar du pengarna till ditt företag
3 maj 2018

Publicerad

Det går bra för Sverige och starka företag är en förklaring till framgången. Men hur ska de få tag i pengar för att expandera och surfa på vågen?

Ända sedan finanskrisen 2008 har det varit svårt att hitta kapital i Sverige. Det är fortfarande sant – för de allra flesta. Det finns undantag: Företag inom vissa segment och som befinner sig i Stockholm har i dag en god möjlighet att hitta kapital, säger Mikael Karlsson, vd för Almi Invest.

Han är en av spindlarna i det svenska företagsnätet. De som vill starta företag vänder sig ofta till Almi, och de som vill expandera hör sig också för där. Och Almi investerar och ger lån, men bara om företagaren kan hitta någon annan finansiär också.

Verksamheten ger Mikael Karlsson en utmärkt överblick över hur tillgången på kapital ser ut i Sverige. Och han bekräftar misstanken om att det generellt är svårt för små företag att hitta pengar. Såvida man alltså inte tillhör en bransch där riskkapitalister, affärsänglar och andra tror att nästa Spotify eller Skype ska dyka upp. Då är de intresserade. Visst är det en brist att en så stor del av allt kapital söker sig till vissa nischer, och dessutom nästan enbart i Stockholm, säger Mikael Karlsson.

 

"Visst är det en brist att en så stor del av allt 
kapital söker sig till vissa nischer"

 

En trend som Mikael Karlsson ser är att tekniska tjänster som tidigare varit inriktade mot konsumenter nu tar steget in i företagsvärlden. Han nämner virtual reality, hittills mest använt i spel, som nu utvecklas till att användas inom nya områden som service och logistik.

De största aktörerna som investerar tidigt riskkapital lägger 95 procent av sina pengar i Stockholm. Att arbetsmarknaden är på gränsen till överhettad när det gäller välutbildad arbetskraft och att bostadskrisen är akut tycks inte dämpa investeringsviljan.

Bankerna upplevs av många företagare som ovilliga att bevilja lån till företag. De vill helst ha säkerhet i form av företagarens bostad. De upplevs många gånger också som trögrörliga i en värld som blir allt mer digitaliserad. Kunderna vill kunna ansöka om finansiering på nätet och få svar i realtid – vilket de har kunnat som privatpersoner under många år – men bankernas it-system har inte hängt med när det gäller företag.

Svårare att bedöma föreautomatiskt
Anledningen till att företagare måste ta den längre vägen är att privatpersoner helt enkelt har varit lättare att bedöma automatiskt. Det säger Ulrika Fornander, ansvarig för Företagskredit på Svea Ekonomi.

– Men nu har vi kommit i kapp på företagssidan. Vi har byggt bra modeller och helt enkelt blivit duktigare på att bedöma data vi får in, säger hon.

Hon ser ingen tendens till någon skuldkris på företagssidan på samma sätt som det varnas för på bolånesidan. Svenska företag är starka, konkurserna minskar och för många är det snarare läge att expandera.

– Vår förhoppning är så klart att vi med våra nya digitala tjänster kan vara med och bidra till att småföretagen får en bättre tillväxt och på sikt också genererar fler arbetstillfällen, säger hon.

 

Tänk på att det finns många finansieringsalternativ på marknaden

Banklån

Ett banklån är en långfristig kredit (det vill säga en kredit som löper över en längre tid) som vanligtvis anpassas till löptid, amorteringstakt och räntenivå. Det finns två olika former av banklån: Inteckningslån som är ett lån mot säkerhet i fast eller lös egendom. Samt reverslån, som är ett lån mot borgen eller realsäkerhet (till exempel pantbrev eller företagsinteckning).

Checkräkningskredit

Checkräkningskredit är en lång- eller kortfristig finansieringskälla som utjämnar betalningsströmmar både för in- och utbetalningar. Man kan säga att den fungerar som ett kreditkort. Kostnaden för tjänsten är en årsavgift – som är viss procent av krediten – samt en räntekostnad för den utnyttjade krediten.

Leasing 

I stället för att köpa till exempel en maskin hyr man maskinen av ett leasingföretag och betalar en månadskostnad. Efter hyrestidens utgång kan du välja att lämna tillbaka maskinen (eller vad du nu leasat) eller byta ut den till en nyare. Det här passar generellt företag som planerar att investera i inventarier, utrustning, maskiner och dylikt.

Ett enkelt sätt för att få in likvida medel i företaget är att belåna sin reskontra. Du får omgående ut 70-90 procent av fakturabeloppet och finansbolaget ser till att du får betalt. Resterande procent betalas ut till ditt företag när fakturan är fullbetald – minus finansbolagets kostnader. Risken minskar för dig i och med att du använder dina egna fakturor för att få tillgång till rörelsekapital och ett stärkt kassaflöde.

Fakturaköp

Du säljer din faktura och får upp till 98 procent av fakturans värde utbetalt. I och med att fakturan sålts tar även finansbolaget över risken att kunden eventuellt inte betalar. Många företag kan dra sig för att sälja sina fakturor av rädsla för att äventyra kundrelationen, men i stället finns det ju möjligheter att lägga ökad tid och fokus på att vårda kundrelationen när du inte behöver spendera tid på att hantera obetalda fakturor.

Företagskredit

Svea Ekonomis onlinebaserade checkkredit / kontokredit. Ansökan sker online med Mobilt BankID. Företagskredit är en finansieringsform där du betalar en månadskostnad för att kunna ha en amorteringsfri kredit för oförutsedda utgifter, investeringar, med mera. Du betalar sedan en ränta för den utnyttjade krediten. Denna finansieringstjänst blir allt populärare – särskilt bland nyföretagare.

Publicerad