10 asiaa perinnästä, jotka jokaisen on hyvä tietää

Jari Savolainen, Key Account Manager

Publicerad tiistai 06 huhtikuuta 2021 08.17Perintä

Perintä voi olla hämmennystä ja huolta herättävä prosessi - varsinkin silloin, kun ei ole aivan varma, mitä missäkin vaiheessa tapahtuu. Tieto ei perinnän osalta lisää tuskaa, joten jokaisen olisi hyvä tietää nämä kymmenen asiaa perinnästä, jotta voi välttyä turhalta huolelta siinä tilanteessa, kun kirje perintätoimistolta tipahtaa postiluukusta.

1. Mitä tehdä, kun saa kirjeen perintätoimistolta?

Mikäli velka on jäänyt maksamatta maksumuistutuksista huolimatta, voi velkoja siirtää perinnän perintätoimiston hoidettavaksi. Perintätoimisto voi tällöin lähettää sinulle perintäkirjeen eli maksuvaatimuksen, joka aloittaa varsinaisen perinnän. Mikäli haluat välttyä seuraavilta seuraamuksilta, kun vastaanotat maksuvaatimuksen, on sinulla kaksi vaihtoehtoa:

  1. Maksat velan perintäkirjeessä annettujen tietojen mukaan.
  2. Otat yhteyttä perintäkirjeen lähettäjään ja kerrot tilanteestasi. Ystävälliset ja ammattitaitoiset perinnän asiakaspalvelijat auttavat sinua maksuajan pidentämisessä tai maksusuunnitelman laatimisessa.

Velan maksaminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tai yhteydenotto perintäkirjeen lähettäjään ovat hyviä keinoja katkaista perinnän eteneminen. Mikäli kumpikaan vaihtoehto ei sovi sillä hetkellä sinulle ja päätät olla reagoimatta perintäkirjeeseen, saattaa perintä siirtyä seuraavaksi oikeudelliseen perintään, mistä voi aiheutua sinulle huomattavia lisäkuluja.

Lue lisää perinnän vaiheista

2. Maksusuunnitelman tekeminen

Maksusuunnitelman laatiminen joko velkojan tai perintätoimiston kanssa on aina varteenotettava vaihtoehto, kun velkaa ei pysty maksamaan kerralla, vaikka halukkuutta velan hoitamiseen löytyykin. Mikäli haluat sopia maksusuunnitelmasta, olethan yhteydessä velkojaan tai perintää hoitavaan perintätoimistoon ja kerro tilanteestasi. Näin viestit olevasi halukas tekemään yhteistyötä velan maksamiseksi ja kiinnostunut neuvottelemaan maksusuunnitelman luomisesta yhdessä velkojan tai perintätoimiston kanssa, jotta viivästys- tai perintäkuluja ei pääse kertymään turhaan.

Jos olet saanut perintäkirjeen Svealta, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme, jotta voimme yhdessä selvittää, miten velkasi voidaan maksaa sopivissa erissä maksusuunnitelman mukaan.

3. Velkaneuvonta auttaa maksutta

Mikäli olet huolissasi taloudestasi, kaipaat neuvoja talouden suunnitteluun tai tarvitset apua velkatilanteessa, voit ottaa yhteyttä oikeusaputoimistojen talous- ja velkaneuvojiin. Talous- ja velkaneuvoja auttaa sinua maksutta selvittämään taloudellisen tilanteesi, punnitsemaan eri rahoitusvaihtoehtoja sekä laatimaan maksusopimuksia. Talous- ja velkaneuvojiin voi ottaa yhteyttä missä velkatilanteessa tahansa - oli velkaa vain vähän tai merkittävästi. Lue lisää velkaneuvonnasta Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien sivuilta.

4. Mitä tarkoittaa, kun kirjeellä lukee julkisoikeudellinen saatava?

Julkisoikeudellisilla saatavilla tarkoitetaan julkisten yhteisöjen tai kuntien saatavia. Näihin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveyshuollon maksut ja jätemaksut. Kun peritään julkisoikeudellista saatavaa, on velka suoraan ulosottokelpoinen, mikä tarkoittaa sitä, että velan ulosotto voidaan aloittaa ilman käräjäoikeuden velkomustuomiota. Jos kirjeellä lukee julkisoikeudellinen saatava, on velan maksuun syytä kiinnittää erityistä huomiota, sillä saatavaa voidaan periä ulosottotoimin, ja luottotietoihin syntyy maksuhäiriö, jos saatavaa ei saada ulosottotoimin perittyä.

5. Mitä tarkoittaa yksityisoikeudellinen saatava?

Yksityisoikeudellinen saatava perustuu sopimukseen, sitoumukseen tai laskuun. Esimerkkejä yksityisoikeudellisista saatavista ovat lainat ja luotot, maksut palveluista, sähkölaskut, vesimaksut ja vuokrat. Toisin kuin julkisoikeudellisten saatavien osalta, yksityisoikeudelliset saatavat siirretään ulosottoon vasta käräjäoikeuden antaman velkomustuomion tai päätöksen myötä.

6. Mitä tarkoittaa vapaaehtoinen perintä?

Perintä aloitetaan lähtökohtaisesti hyödyntämällä vapaaehtoisen perinnän keinoja, joilla yritetään saada velallista maksamaan erääntynyt lasku tai velka vapaaehtoisesti ilman oikeustoimia tai ulosottomenettelyä. Varsinainen perintä käynnistetään maksumuistutusten ja -huomautusten jälkeen, mikäli laskua tai velkaa ei ole muistutuksista huolimatta maksettu. Vapaaehtoinen perintä alkaa useimmiten perintäkirjeen, eli maksuvaatimuksen lähettämisellä, jonka lisäksi velkaa voidaan periä puhelimitse tai sähköpostilla. Olennainen osa vapaaehtoista perintää on myös mahdolliset maksusopimusneuvottelut.

7. Mitä tarkoittaa oikeudellinen perintä?

Oikeudellinen perintä saattaa seurata vapaaehtoista perintää, mikäli velallinen ei ole maksanut velkaa vapaaehtoisesti tai sopinut maksusuunnitelmasta, ja sisältää tavallisesti oikeudenkäynnin ja ulosoton. Oikeudellisen perinnän myötä velkoja tai perintää hoitava perintätoimisto siirtää velka-asian käräjäoikeuden käsittelyyn haastehakemuksella, joka lähetetään tiedoksiantona velalliselle. Haastehakemuksen perusteella käräjäoikeus voi antaa asiasta tuomion tai yksipuolisen tuomion, jolloin velasta tulee ulosottokelpoinen ja velallinen saa luottotietoihinsa maksuhäiriömerkinnän. Maksuhäiriömerkintä voidaan välttää ainoastaan, jos velallinen maksaa velan ja oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan ennen tuomion antamista haasteen saatuaan.

8. Mitä tarkoittaa jälkiperintä?

Mikäli velan perintä vapaaehtoisessa tai oikeudellisessa perinnässä viivästyy, esimerkiksi velallisen maksukyvyn tai hänen tavoittamisen vaikeuden johdosta, siirtyy velka jälkiperintään. Perintä ei siis lakkaa, vaan jälkiperinnässä velkaa ja velallisen maksukykyä valvotaan aktiivisesti. Jälkiperintään kuuluu paitsi valvontakeinot, myös velan vanhenemisen estävät perintätoimenpiteet, joilla turvataan velkojan oikeudet saatavaansa.

9. Mitä tarkoittaa maksuhäiriömerkintä?

Maksuhäiriömerkintä on merkintä luottotietoihin siitä, että lasku tai velka on jäänyt maksamatta. Maksuhäiriömerkintä rekisteröidään luottotietorekisteriin, jossa merkintä säilyy kahdesta neljään vuotta merkinnän asteesta riippuen. Useimmiten maksuhäiriömerkinnän saa, kun perittävälle velalle on haettu käräjäoikeudelta maksutuomio, jonka jälkeen velkaa voi periä ulosotossa. Merkintä voi myös syntyä esimerkiksi silloin, kun luotto on erääntynyt yli 60 päivää sitten.

Lue lisää maksuhäiriömerkinnästä

10. Miten perintäkulut muodostuvat?

Laki saatavien perinnästä säätää perintätoimista vaadittavien perintäkulujen enimmäismäärät ja miten kulut muodostuvat. Sinulta voidaa vaatia perintäkuluja lähetetyistä kirjallisista maksumuistutuksista, maksuvaatimuksista, pyynnöstäsi tehdystä maksuajan pidennyksestä sekä sinulle laaditusta maksusuunnitelmasta. Perinnän kokonaiskuluille on määritelty myös enimmäissummat. Jos velkasi on enintään 100 euroa, perintäkulut ovat enintään 60 €. Mikäli velka on 100-1 000 €, perintäkulut voivat olla maksimissaan 120 €, ja jos kyseessä on yli 1 000 € arvoinen velka, perintäkulut voivat olla enimmillään 210 €. Jos velkasi on suoraan ulosottokelpoinen, voidaan sinulta vaatia perintäkuluja maksimissaan 51 €.

Me Svea Perinnässä autamme mielellämme löytämään sinulle parhaan ratkaisun, jotta perintä ei aiheuttaisi turhaa päänvaivaa tai huolta. Olethan yhteydessä perinnän asiakaspalveluumme, mikäli sinulla herää kysymyksiä perinnästä, toivot maksuajan pidennystä tai haluat laatia kanssamme maksusuunnitelman.

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme

Jari Savolainen, Key Account Manager

Korona ja oma talous – miten poikkeustilanteisiin voi varautua?

Poikkeustilanteista, kuten vallitsevasta koronatilanteesta, voi koitua monelle yritykselle ja yksityishenkilölle taloudellista harmia. Äkilliset muutokset taloudessa, kuten tulojen väheneminen lomautuksen tai sairastumisen takia saattavat vaikuttaa jopa radikaalisti omaan taloudelliseen tilanteeseen. Miten poikkeuksellisista tilanteista selviää taloudellisesti ja miten kannattaa toimia, jos taivaalle kasaantuu harmaita pilviä? Entä miten tällaisiin tilanteisiin voi varautua? Keräsimme alle vinkkejä omaan talouden hallintaan.

Miten päästä eroon velkakierteestä?

Suomalaisilla on tunnollisen ja säästeliään kansan maine — rahaa säästetään ja velat maksetaan. Siitä huolimatta, velkaantumisaste on kasvanut 1970-luvulta lähtien ja kasvaa edelleen. Ainakin 9% aikuisista on pahasti velkaantuneita. Ihmisillä saattaa olla useita kymmeniä eri lainoja, ennen kuin he uskaltautuvat hakemaan apua velkakierteeseen. 

Miksi kannattaa olla rehellinen omasta velkatilanteesta?

Suurin osa ihmisistä ottaa lainaa elämänsä aikana. Asuntoa harvoin ostetaan käteisellä ja joskus yllättävien kulujen kustantamiseen vaaditaan lainarahaa. Lainaa otetaan nykyään myös oman varallisuuden kerryttämiseen, esimerkiksi asuntosijoittamisessa hyödynnetään usein velkavipua pääoman tuottojen kasvattamiseksi.