Miten päästä eroon velkakierteestä?

Julkaistu perjantai, 13 huhtikuuta 2018 15.17Laina

Suomalaisilla on tunnollisen ja säästeliään kansan maine — rahaa säästetään ja velat maksetaan. Siitä huolimatta, velkaantumisaste on kasvanut 1970-luvulta lähtien ja kasvaa edelleen. Ainakin 9% aikuisista on pahasti velkaantuneita. Ihmisillä saattaa olla useita kymmeniä eri lainoja, ennen kuin he uskaltautuvat hakemaan apua velkakierteeseen. 

Mistä ylivelkaantuminen johtuu?

Velkaantua voi monella eri tavalla, mutta yhteistä tarinoille on se, ettei elämänmuutoksiin ole varauduttu taloudellisesta näkökulmasta riittävästi. Osa ihmisistä ottaa velkaa pakon edessä arjen kuluja varten, toiset hakevat lainaa hetken mielijohteesta tiettyyn hankintaan ja osa pyrkii korottamaan lainalla omaa elintasoa jatkuvasti.

Velkakierteeseen voi joutua omasta tulotasosta riippumatta. Ihmiset pyrkivät usein optimoimaan oman taloutensa nykyiseen elämäntyyliin sopivaksi. Velkojen maksu saattaakin sujua hyvin siihen asti, kunnes elämässä tapahtuu jokin käännekohta, kuten avioero, sairastuminen tai työttömyys.

Vaikka edellä mainitut elämänmuutokset ovat tavallisia ihmisten elämässä, silti niiden ei ajatella osuvan omalle kohdalle. Esimerkiksi avioeron myötä ihmiset muuttavat erilleen, josta usein koituu lisäkustannuksia, kun puoliso ei olekaan enää jakamassa asumiskuluja ja muutkin laskut täytyy maksaa yksin. Usein ylivelkaantuminen alkaakin juuri kriiseistä tai elämänmuutoksista, joihin ei ole varauduttu tarpeeksi hyvin etukäteen.

Miten pienentää ylivelkaantumisen riskiä?

Ylivelkaantumisen riskiä voi pienentää monin keinoin. Lainaa ottaessa kannattaa aina miettiä, miten varautua yllättäviin elämänmuutoksiin, jotka vaikuttavat talouteen ja omaan maksukykyyn.

Ennen velan ottamista on syytä harkita, onko se järkevää ja tarpeellista. On hyvä muistaa, että suuren velkavivun käyttämisessä on aina myös suuremmat riskit. Jos ottaa velkaa, kannattaa varautua myös oman maksukyvyn pienentymiseen ja siihen, että korot voivat nousta yli oman talouden kantokyvyn. Ennen lainan ottamista on myös hyvä katsoa lainalaskurin avulla arvio lainan kokonaiskustannuksista. Näin voidaan pienentää ylivelkaantumisen riskiä.

Miten päästä ulos velkakierteestä?

Avun hakeminen

Velkakierteestä ulos pääsemisessä olennaisinta on oman tilanteen kohtaaminen. Täytyy osata tarkastella rehellisesti omaa elämänhallintaansa ja päästä kiinni niihin asioihin, jotka ovat aiheuttaneet velkakierteen. Aina se ei ole helppoa, sillä ihmisten talous koostuu usein monista pienistä palasista.

Mitä aikaisemmin havahtuu ylivelkaantumiseen ja hakee apua, sitä helpompaa on selvittää tilanne. Tarkastele omaa talouttasi kriittisesti jo siinä vaiheessa, kun ensimmäinen maksumuistutus tulee. Se on merkki siitä, että talous ei ole enää täysin hallinnassasi. Hae apua viimeistään siinä vaiheessa, kun joudut rahoittamaan lainojen lyhennyksiä uusilla lainoilla.

Apua omaan tilanteeseen saat esimerkiksi kunnan velkaneuvonnasta tai Takuusäätiöstä. Ammattiavun hakeminen kannattaa ehdottomasti, sillä asiantuntija osaa kertoa sinulle, mitä kannattaa seuraavaksi tehdä. Heiltä voit saada tukea myös elämänhallintaan, joka on tärkein asia tilanteen selvittämisen kannalta. Avoimuus omasta tilanteesta on myös tärkeää tilanteen selvittämisen kannalta.

Lainojen yhdistely

Järjestelylaina voi helpottaa velkaantuneen ihmisen elämää ja talouden hallintaa. Järjestelylaina yhdistää useat eri lainat yhdeksi, jolloin omaa taloutta on helpompi hoitaa.

Järjestelylainan hyötyjä ovat myös henkilökohtaisesti suunniteltu laina sekä lainakustannusten ja korkokulujen pienentyminen. Useiden eri lainojen kuukausittaiset lyhennykset saattavat olla jopa 1000 euroa, joka on useimmille ihmisille suuri summa. Järjestelylainan avulla summa saattaa puolittua.

Velkakierteessä oleva ihminen voi hakea lainojen yhdistelyä tietyin ehdoin. Lue järjestelylainasta lisää

Pelkkä järjestelylaina ei kuitenkaan yksinään ratkaise tilannetta. Tärkeintä on, että velkaantumiseen johtaneet syyt saadaan selvitettyä ja niiden takana olevat ongelmat ratkaistua. Mikäli elämäntavat eivät muutu ja velkaa otetaan lisää, pian tilanne voi olla se, että uusien lainojen lisäksi taakkana on myös suuri järjestelylaina. Sen vuoksi omien kulutustottumusten muuttaminen on välttämätöntä.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Säästötili - tukena ja työkaluna säästämisessä ja sijoittamisessa

Säästäminen ja sijoittaminen kuuluvat kaikille. Säästäminen luo pohjan taloudelliselle hyvinvoinnille – säästäminen ei pelkästään tarjoa turvaa pahan päivän varalle vaan myös mahdollisuuden toteuttaa erilaisia unelmia. Sijoittaminen sen sijaan on toimintaa, jossa aktiivisesti haetaan tuottoa sijoitetulle pääomalle, useimmiten yksityistaloudessa  säästöille. Säästötili sopii loistavasti tueksi kumpaankin toimintaan. Tässä artikkelissa kerrotaan tarkemmin miten. 

Helpota talouden hallintaa järjestelylainan avulla

Velkakierteeseen voi joutua kuka tahansa, mutta onneksi siitä voi myös selvitä. Tässä kirjoituksessa kerromme, mikä on järjestelylaina ja miksi velkaantuneen ihmisen kannattaa harkita kyseisen lainan hakemista.

Järjestelylaina vai lainojen yhdistäminen?

Kulutusluotoista, lainoista ja erilaisista rahoitustavoista käytetään useita eri termejä. Kuluttajan voi olla vaikea hahmottaa, millainen laina on kyseessä, vaikka hän perehtyisikin eri vaihtoehtoihin. Auttaaksemme hahmottamaan näitä eroja, käymme nyt läpi järjestelylainan ja yhdistelylainan eroja, käyttötarkoitusta ja sitä, kenelle ne sopivat.