Sweden
Logga in

Glöm köer och gravitation - flyg med Uber

Publicerad torsdag 20 september 2018 11:56Kunskap

Nasa + Uber = Sant. Gravitationen har hittills hållit oss på marken men snart flyger vi förbi köerna.

I en tidigare artikel skrev vi om Hyperloop, en helt ny typ av transportsystem där människor och gods skickas i en farkost som färdas i ett vakuumrör. Nu är det redan dags för nästa innovation.

Gravitationen har hittills hållit bilister och konsumenter på marken. Men snart kan det vara slut på trängseln i storstädernas rusningstrafik och väntetiderna på transporter i glesbygden.

Kring begreppet UAM (Urban Air Mobility) samlas nu industri, forskare och myndigheter, framför allt i USA, för att utveckla säkra och effektiva transportsystem i luften med allt från små drönare som levererar enstaka paket, till större taxidrönare som kan ta passagerare. Forskningen handlar om både bemannade och obemannade farkoster för person- och varutransporter.

Ett kontrakt mellan den amerikanska rymdmyndigheten Nasa och taxiföretaget Uber undertecknades tidigare i år.

Avtalet innebär bland annat att Uber kommer att dela sina planer för luftburen samåkning i trafikbelastade storstadsmiljöer med Nasa, som i sin tur bidrar med den senaste forskningen. Det handlar bland annat om simulerade miljöer för att se hur transporter med vertikala starter och landningar fungerar i trånga stadsmiljöer.

Stort fokus i utvecklingen av nya luftburna transportsätt hamnar givetvis på säkerhet i redan hårt belastade luftrum. Men lika viktigt är också miljöaspekter, såsom utsläpps- och bullernivåer.

UAM väntas revolutionera världens transportsystem och påverka människors livsstil lika mycket som mobiltelefonerna har gjort, bedömer Nasa. 

Läs mer om projektet hos UAM och hos Uber