Sweden
Logga in

Resebranschen återhämtar sig

Publicerad tisdag 09 november 2021 09:35

Pandemin skakade om resebranschen. UD:s avrådan från icke-nödvändiga resor, restriktioner och inte minst rädsla för smittspridning gjorde att omsättningen sjönk kraftigt. Många valde av naturliga skäl att semestra hemma under pandemin. Nu förväntas världen gradvis att återgå till det normala igen – men kommer svenskarna att vilja resa?

Ordet hemester myntades ursprungligen i Sveriges Radios program Spanarna. Begreppet var tänkt att fungera som en svensk variant av engelskans ”staycation”. Konceptets uppkomst kan spåras till den globala finanskrisen 2008, när många amerikaner kände att man inte hade råd att resa i väg och i stället passade på att semestra hemma. I Sverige letade sig hemestern snabbt in i lunchrumsdiskussioner och tidningsartiklar – och redan året därpå figurerade det i Språkrådets nyordslista.

Coronapandemin har aktualiserat ordet igen – när reserestriktioner har tvingat många svenskar att utforska omgivningarna i stället för att resa till tropiska semesterparadis.

Fråga bara den hårt drabbade resebranschen.

Pandemin är den största katastrofen någonsin

– Pandemin var den största katastrofen någonsin för vår bransch. På extremt kort tid minskade vår sektors omsättning med 90 procent. Vi drabbas ofta först, mest och längst vid olika typer av kriser. Andra branscher som exempelvis tillverkningsindustrin drabbades också tidigt men kunde vända till att se en ökad omsättning under förra året. Vår bransch var kvar på en låg nivå under hela den perioden. Först nu börjar vi sakta krypa uppåt igen, säger Didrik von Seth, vd på Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen.

Där har man inte kunnat se några större tecken på att svenskarnas beteendeförändringar när det gäller resande skulle vara permanenta.

Didrik von Seth
Pandemin var den största katastrofen någonsin för vår bransch.

– Jag tror inte att vi kommer att fortsätta att hemestra i den utsträckning som har varit nödvändig under pandemin. Sverige är visserligen ett fantastiskt land att semestra i, men vi ser inte att konsumentbeteendet har förändrats i den utsträckningen att man kan tala om att svenskarna kommer sluta att resa utomlands.

Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen får medhåll av andra branschexperter.

– Svenskar semestrar i förhållande till många andra nationaliteter i stor utsträckning inom sitt eget land även i normala fall. Vi svenskar älskar att Svemestra. Detta har så klart tilltagit under pandemin då även de som normalt reser utomlands har stannat på hemmaplan. Samtidigt ser vi i våra undersökningar att reslusten och intresset för att resa utomlands ökar stadigt, säger Jim Hofverberg, head of corporate communications på Visit Sweden.

Pandemin har skapat en otrygghet

Enligt honom kommer vi att bege oss ut och resa igen. Men det kommer att ta tid innan resebranschen har återhämtat sig. Den upplevda tryggheten är en av de svåraste sakerna att återskapa resenärernas förtroende för – men också en av de viktigaste.

– Om det är någonting som pandemin har skapat i resebranschen är det otrygghet – främst gällande smittspridning men också rent praktiskt och ekonomiskt. Pandemin har medfört flera osäkerheter i form av särskilda bokningsregler, om- och avbokningsmöjligheter och lokala eller nationella råd. Det kommer att ta tid att återskapa trygghetskänslan.

Jim Hofverberg
Det kommer att ta tid innan resebranschen har återhämtat sig.

På Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen bedömer man att svenskarna reste ungefär en tredjedel så mycket i somras som under en vanlig sommar. Samtidigt menar man att utgångsläget inför vinterns resesäsong ser gott ut.

Redan när UD släppte sin avrådan från icke-nödvändiga resor till andra länder i oktober märktes ett klart uppsving för branschen.

– I vinter räknar vi med att svenskarna kommer att resa ungefär hälften så mycket som man gjorde under vintern 2019, innan pandemin. Vi ser med andra ord en tydlig återhämtning. Samtidigt befinner vi oss fortfarande i en ganska avvaktande och lite osäker period där många länder har krav på vaccinationspass och liknande. Vi hoppas att vi i takt med att vaccinationerna ökar i världen kan återgå till en mindre orolig sommarsäsong 2022. Om det inte sker något oförutsett tror vi att privatresemarknaden kan vara tillbaka ungefär där den befann sig innan pandemin under nästa år, eller senast 2023, säger Didrik von Seth.

På Visit Sweden gör man en snarlik bedömning.

– Vi ser också att människor planerar att resa i vinter. Men just nu planeras det inte i samma utsträckning som vid denna tid tidigare år. Hur den inhemska turismen kommer att stå sig i konkurrens med de utländska resmålen återstår att se. Men en sak är säker: Hur väl svenska destinationer, boenden, aktiviteter och resmål lyckades ta hand om svenska semesterfirare tidigare i år, kommer att spela en viss roll för vad vi väljer att göra under nästa semester. Många upplever fortfarande att det är tryggare och säkrare att semestra inom Sverige, likväl som att den ekonomiska risken anses vara mindre än vid en resa utomlands, säger Jim Hofverberg.

Deras slutsats? Hemestern kommer kanske inte bli lika vanlig som den var under pandemin från nästa år och framåt. Men på andra håll har pandemiåren faktiskt medfört bestående förändringar för resebranschen.

Affärsresorna kommer inte att öka i samma takt

– När det kommer till affärsresesidan ser vi beteendeförändringar som kommer att ha kvardröjande effekter. Affärsresorna där man åker i väg för att träffas en eller ett par timmar kommer att minska kraftigt. Vi kommer fortfarande att resa i väg för att träffa nya kunder och åka på säljmöten, men avstämnings- och projektmöten kommer i större omfattning att ske digitalt, säger Didrik von Seth på Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen.

    Mer intressant läsning

    God man gör god gärning

    Funderar du på att bli god man? Viktigt att veta är att det är ideellt arbete, och att det inte bara handlar om pengar. En stor del av uppdraget går ut på att se till att huvudmannen har det bra.

    Nu blir det dyrare att leva igen

    En av årets gladaste nyheter är att över hälften av alla svenskar har fått bättre ekonomi under pandemin. Den tråkiga baksidan är att det nu kan vara slut på sötebrödsdagarna – mycket i livet blir dyrare. I alla fall på kort sikt.