Sweden
Logga in

Du kan ångra att du betalat reavinstskatten

Publicerad torsdag 17 december 2020 08:00

För den som har fått uppskov på vinster från försäljning av bostad, finns nu ett regeringsförslag som ändrar spelreglerna: Räntan på uppskovet föreslås tas bort, både för befintliga och framtida uppskov. Denna ränta är i dag i praktiken 0,5 procent på uppskovsbeloppet.

Förslaget är inte oväntat, eftersom det väntas ge större rörlighet på bostadsmarknaden, något som har efterfrågats i den politiska debatten.

Många som sålt sin bostad har valt uppskov med reavinstskatten även om det har uppfattats som dyrt, helt enkelt för att ha råd att köpa nästa bostad. Andra har betalat reavinstskatten, just för att slippa den extra kostnaden till staten på 0,5 procent av uppskovsbeloppet. Om du tillhör den senare gruppen, kanske du känner dig snuvad. Du har ju gått miste om möjligheten till ett uppskov som från nästa år är kostnadsfritt.

Men nu visar det sig att du faktiskt kan ångra dig och få tillbaka hela eller delar av den reavinstskatt du har betalat in genom att begära uppskov retroaktivt.

Så här funkar det

Till och med det sjätte året efter det kalenderår då bostaden såldes har du rätt att få din självdeklaration omprövad av Skatteverket. Under 2020 kan du därmed begära omprövning av inkomståret 2014 och senare. Under 2021 kan du få omprövning av inkomstår 2015 och senare. Och så vidare. Gör du det kan du få tillbaka redan inbetald reavinstskatt och få uppskov med den, som om du hade fått uppskov från början. Reavinstskatter som du har betalat in tidigare kan du inte få tillbaka.

Observera att när detta skrivs har förslaget inte genomgått någon riksdagsomröstning. Därför rekommenderar Skatteverket att du väntar med att göra den här manövern. Skatteverket har heller ännu inte talat om exakt hur man ska gå tillväga för att begära ändringen.

Ett annat litet aber är att taket för hur stort uppskovsbelopp man får ha återinfördes 1 juli 2020. Det taket ligger nu på 3 miljoner kronor. Under åren 2014–2015 låg det på 1,45 miljoner. På försäljningar mellan den 21 juni 2016 och 30 juni 2020 finns inget uppskovstak.

Källor: Skatteverket, Skattebetalarnas förening.

  Mer intressant läsning

  Skattenyheter 2021

  Det ser ut att bli några goda skattenyheter inför 2021 för dig som privatperson. I budgetpropositionen föreslås bland annat sänkt inkomsbeskattning, höjt grundavdrag för pensioner, slopad skatt på uppskovsbeloppet vid bostadsvinster samt höjt och utökat rut- och rotavdrag. Här är några av förslagen.

  Så många döljer sin ekonomi för sin partner

  Även om många delar ekonomi med den de lever med är inte alla helt öppna med vad de lägger pengarna på. 14 procent av dem som är eller har varit i en relation har någon gång hållit sin privatekonomi hemlig för sin partner, visar en färsk undersökning.

  Ta ett helhetsgrepp om din privatekonomi inför 2021

  Mitt i pandemins andra våg finns massor att tänka på när det gäller 2021 års privatekonomi. Experten Annika Creutzer hjälper dig att ta ett helhetsgrepp redan nu.