Sweden
Logga in

Big Mac-index

Publicerad måndag 14 november 2016 04:11Kunskap

Big Mac-index kan ses som en indikation på om ett lands valuta är över- eller undervärderad mot dollarn.

Big Mac-index är ett index som första gången publicerades av tidskriften The Economist den 6 september 1986 och som ger en uppskattning av ett visst lands prisnivå. Indexet bygger på att hamburgaren Big Mac är en över hela jorden enhetlig och samtidigt inhemskt producerad vara.

Skämtsamt kallas mätmetoden Burgernomics och Economist publicerar purchasing-power parity (PPP), kvoten mellan en amerikansk Big Mac och samma produkt i andra länder omräknat i dollar, som en indikation på om ett lands valuta är över- eller undervärderad mot dollarn.

Så sparar föräldrar till sina barn

Två tredjedelar av Sveriges föräldrar sparar regelbundet varje månad till sina barn. Yngre föräldrar sparar regelbundet i större utsträckning än äldre. 

Rätt försäkring för ditt boende

Hitta rätt försäkring för just din boendeform.

Förhandla upp din lön

Många upplever lönesamtalet som obehagligt, men du har ju allt att vinna på det. Så här gör du för att hamna rätt i förhandlingen.