Sweden
Logga in

AI öppnar för möjligheter som inga företag har råd att missa

Publicerad tisdag 02 oktober 2018 08:00Kunskap

Nej, det finns inget startpaket för AI där man bara kan trycka på en knapp för att komma igång, säger Ann Hellenius.

Många sitter redan på data som inte används för att skapa värde för kunderna, hävdar Ann Hellenius, utsedd till Årets CIO flera år i rad.

Ann Hellenius är digital strateg, CIO och medlem av regeringens Digitaliseringsråd. Hon påpekar att utvecklingen inom AI är så snabb att det är viktigt för både det privata näringslivet och offentlig sektor att komma igång nu:

– Vad kan vara mer spännande än att vara med och forma framtiden? Att vara relevant i dag är att vara datadriven.

För det är just data som är nyckeln till att öppna upp AI och utnyttja kraften hos självlärande system och maskiner. Som använder stora mängder data, även kallat big data, för att se samband och möjligheter som tar oss människor betydligt längre tid att se. Mängden data ökar explosionsartat till följd av digitaliseringen och teknikutvecklingen. Vi lever, kommunicerar och konsumerar digitalt, och allt vi gör lämnar digitala avtryck. Och just mängden av data och den snabba tillväxten bidrar till att många känner sig överväldigade, tror Ann Hellenius.

– Mänsklighetens största begränsning är vår förmåga att förstå vad exponentiell tillväxt egentligen innebär och möjliggör. Möjlighetsfönstret är enormt, liksom det gap mellan möjligheter och verklighet som vi nu behöver minska. Det enda vi inte kan göra är att välja bort det digitala samhället. Det är här nu.

Svårt komma igång

De som förstår hur den nya tekniken förändrar vårt beteende är de som kan skapa mest kundnytta utifrån vårt nya sätt att leva, spår Ann Hellenius, som inser att det är svårt att komma igång:

– Problemet i dag är att många företag har massor av data som de inte använder, eftersom de inte har hittat ett sätt att använda sin data för att skapa kundnytta genom hela kundresan. Se över era interna processer för att hitta nya sätt att använda data för att skapa mervärde för kunden.

Men det är inte så enkelt som att köpa en box märkt AI och trycka på startknappen.

– Man måste ha en klok plan, både för hur man jobbar med sitt arv inom IT och sin livscykelhantering av data. Fundera på vilken data som är värd att spara och analysera, och satsa offensivt på ny teknik.

Ledarna har en viktig roll i att få saker och ting att hända, påpekar hon:

– Som ledare måste man få med sig folk och få dem att tänka bi-modalt, att gå snabbt och långsamt på samma gång.

Ann Hellenius
Uncomfortable excited, ska vara en ledares normalläge.

Vi springer för långsamt

Vi svenskar har en god självbild på områden som digitalisering och innovation. Men faktum är, säger Ann Hellenius, att vare sig vi eller vår del av världen springer lika snabbt som framför allt Asien och i viss mån Nordamerika.

– Norden har bara 4 procent av alla startups inom i AI i Europa, de flesta i Finland.

Har vi redan förlorat AI-racet?

– Jag skulle inte dra det så långt, men investeringsgraden är för låg här. Vi har inte förstått hur viktigt det här är. Det gäller att minska gapet mellan vad som går att göra med ny teknik och vad som faktiskt görs. Och se till att få större utväxling på den nya tekniken.

Hur gör man då, för att tänka på nya sätt och innovera?

– Man ser till att bygga team som baseras på mångfald och inkludering. En sådan grupp blir mycket bättre på att hantera risker, upptäcka blind spots och hantera innovation. Min bild är att man tar alldeles för ytligt på mångfald i många sammanhang. Enbart mångfald leder inte till några resultat, utan det krävs även inkludering.

Vad innebär inkludering egentligen?

– Att alla individer upplever att de är där för den de är, och kan vara sitt bästa autentiska jag.

Vems ansvar är det och hur lyckas man med det?

– Det är ledarens ansvar. Han eller hon lyckas genom att själv vara autentisk och grundad som människa, vilket förutsätter god självkännedom. Genom att skaffa sig en djupare förståelse för människor och vilka rädslor och drivkrafter som styr dem, och se det osynliga som sker i gruppdynamiken.

En annan viktig egenskap är, enligt Ann Hellenius, ödmjukhet.

– Ingen av oss har en aning om hur framtiden egentligen ser ut. Man kan aldrig vara säker. Tro inte att du har koll på läget – det har inte ens jag, som ändå jobbat med den här typen av frågor i 20 år. Men jag tror det är bra att vara i gungning. Den som tror sig vara helt säker är garanterat fel ute.

Att vara obekvämt upphetsad – det är bara bra, avrundar Ann Hellenius:

 – ”Uncomfortable excited” ska vara en ledares normalläge.

"Vill du börja använda AI? Ta rygg på Google" säger Daniel Langkilde

Vill ditt företag utnyttja AI men har begränsade resurser och undrar var ni ska börja? Daniel Langkilde utvecklar AI-lösningar åt storföretagen och delar med sig av smarta tips.

Micael Dahlen - AI går inte att stoppa.

Är AI ett nödvändigt ont för att klara framtidens konkurrens eller är det till och med mänsklighetens undergång?

Svea Ekonomis Policyskola del 1

Då var vi igång med del 1 i höstens policyskola. Den här gången ska vi titta på Kreditpolicyn.