Sweden
Logga in

Hälften av anmälda bolagen brottsliga

Publicerad onsdag 27 september 2017 03:26Kunskap

På listan över brottsliga företag kan vi se en övervikt av bolag som valt bort revisorn.

Av 325 bolag som anmälts för ekonomisk brottslighet finns en övervikt av bolag som valt bort revisiorn. Det visar en studie från Ekobrottsmyndigheten.

Myndigheten har delat upp de 325 inkomna ärendena i tre kategorier. Det handlar om bolag som:

  • bildats i syfte att begå brott
  • som inte bildats för att begå brott, men senare ändå använts för att begå brott
  • inte bedömts vara föremål för brottslig verksamhet.

45 procent av de anmälda bolagen återfinns i de två första kategorierna.

Trots det anser inte EBM att revisionsplikten ska återinföras. Däremot efterlyser man bättre möjligheter för myndigheterna att samarbeta och utbyta information vid misstanke om ekonomisk brottslighet samt krav på förkortad tid att upprätta årsredovisning. Det senare kravet stöds av FAR (Föreningen auktoriserade revisorer), som också inväntar Riksrevisionens granskning av konsekvenser av den slopade revisionsplikten.

Källa: Ackordscentralen

Mer intressant läsning

Anmäl verklig huvudman till Bolagsverket

Hårdare regler ska minska penningtvätt.

Cyberhoten ökar - så skyddar du dig

Idag är de flesta företag teknikdrivna och då ökar risken för cyberattacker. Så här skyddar du dig.

Skatteverkets id-kort får nytt utseende

Från och med september 2017 får id-korten nytt utseende samtidigt som säkerheten förbättras.