Vi har för närvarande problem med tillgängligheten till våra tjänster och arbetar hårt tillsammans med våra partners för att lösa situationen. Tack för ert tålamod. Vänliga hälsningar Svea Bank

Din webbläsare stöds inte

Din webbläsare stöds inte. Ladda ner en av följande webbläsare för att kunna få en fullständig Svea-upplevelse.

Hoppa till innehåll

Svenskarna och internet 2019

Storebror ser dig - känner du dig övervakad på internet?

Publicerad | Kunskap

Svenskarna gillar digitala samhällstjänster och nyhetsappar, men känner sig övervakade på internet. De flesta tycker inte att tiden de tillbringar på sociala medier är meningsfull. Det framgår av årets rapport från Internetstiftelsen.

Rapporten publiceras en gång om året. I år innehöll den för första gången frågor om i vilken utsträckning användarna upplever ett antal utvalda aktiviteter som meningsfullt använd tid eller ej.

I rapporten framgår att majoriteten anser att digitala samhällstjänster, exempelvis e‑tjänster inom sjukvård, kollektivtrafik och skatteregler underlättar livet. Cirka hälften känner sig övervakade på internet och många har blivit mer restriktiva med att dela andras inlägg på sociala medier. Överlag tycks användandet av sociala medier plana ut. Bara en fjärdedel tycker att deras tid på sociala medier är meningsfull, vilket kan jämföras med användandet av nyhetsappar, där nästan 60 procent av användarna tycker att tiden är väl använd.

Mobilt BankID och Swish fortsätter att växa och man kan notera att ökningen främst sker bland de äldre då allt fler internetanvändare når de högre åldrarna.

Fler män än kvinnor gillar e-handelsappar

I undersökningen framgår också att män är något mer benägna att sälja något online än kvinnor. De ser också e‑handelsappar och begagnatsajter som något mer meningsfullt använd tid än kvinnor, men främst är det föräldrar med hemmaboende barn som uppskattar dem. Föräldrar känner sig mer utsatta än andra för bland annat missvisande köp och kortbedrägerier.

Om undersökningen

Svenskarna och internet är den svenska delen av World Internet Project, ett internationellt forskningsprojekt som följer internets spridning och användning runt om i världen. Antalet deltagande länder ökar för varje år och projektet har nu ett trettiotal medlemsländer.

I år har 2 706 svenskar över 16 år svarat på undersökningen. Av de svarande var 52 procent män och 48 procent kvinnor. 69 procent bor i städer medan 31 procent bor på landsbygden.

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation som ansvarar för internets svenska toppdomän .se. Den undersöker varje år människors inställning till internet och publicerar resultaten i rapporten Svenskarna och internet.

Läs hela rapporten här

 

Publicerad