Varning för bedragare som ringer upp och påstår att de ringer från Svea Ekonomi eller Svea Inkasso. Vi tar aldrig kontakt med dig via telefon eller mejl för att uppmana dig att logga in eller uppge lösenord eller koder. Var rädd om dina koder och klicka aldrig på länkar i mejl om du inte är helt säker på avsändaren.

Glöm köer och gravitation - flyg med Uber

Publicerad | Kunskap
Nasa + Uber = Sant. Gravitationen har hittills hållit oss på marken men snart flyger vi förbi köerna.

I en tidigare artikel skrev vi om Hyperloop, en helt ny typ av transportsystem där människor och gods skickas i en farkost som färdas i ett vakuumrör. Nu är det redan dags för nästa innovation.

Gravitationen har hittills hållit bilister och konsumenter på marken. Men snart kan det vara slut på trängseln i storstädernas rusningstrafik och väntetiderna på transporter i glesbygden.

Kring begreppet UAM (Urban Air Mobility) samlas nu industri, forskare och myndigheter, framför allt i USA, för att utveckla säkra och effektiva transportsystem i luften med allt från små drönare som levererar enstaka paket, till större taxidrönare som kan ta passagerare. Forskningen handlar om både bemannade och obemannade farkoster för person- och varutransporter.

Ett kontrakt mellan den amerikanska rymdmyndigheten Nasa och taxiföretaget Uber undertecknades tidigare i år.

Avtalet innebär bland annat att Uber kommer att dela sina planer för luftburen samåkning i trafikbelastade storstadsmiljöer med Nasa, som i sin tur bidrar med den senaste forskningen. Det handlar bland annat om simulerade miljöer för att se hur transporter med vertikala starter och landningar fungerar i trånga stadsmiljöer.

Stort fokus i utvecklingen av nya luftburna transportsätt hamnar givetvis på säkerhet i redan hårt belastade luftrum. Men lika viktigt är också miljöaspekter, såsom utsläpps- och bullernivåer.

UAM väntas revolutionera världens transportsystem och påverka människors livsstil lika mycket som mobiltelefonerna har gjort, bedömer Nasa. 

Läs mer om projektet hos UAM och hos Uber

Publicerad