Vi har för närvarande problem med tillgängligheten till våra tjänster och arbetar hårt tillsammans med våra partners för att lösa situationen. Tack för ert tålamod. Vänliga hälsningar Svea Bank

Din webbläsare stöds inte

Din webbläsare stöds inte. Ladda ner en av följande webbläsare för att kunna få en fullständig Svea-upplevelse.

Hoppa till innehåll

Nya lagar och regler från nyår

Avdraget för att installera solceller höjs.

Publicerad | Övrigt

Snart är det nytt år, och som vanligt gäller en hel del nya lagar och regler. Här är några av de viktigaste.

Avdraget för att installera solceller höjs

Skattereduktionen för att installera grön teknik (”gröna avdraget”) höjs från 15 till 20 procent av arbets- och materialkostnaden. Det innebär att du får höjt avdrag för att exempelvis installera solceller efter årsskiftet.

Skattefria gåvor upp till 500 kronor

Du som får gåvor från din arbetsgivare slipper betala skatt för gåvan förutsatt att den inte är värd mer än 500 kronor inklusive moms. Är du arbetsgivare och vill ge gåvor måste alla anställda eller i varje fall en större grupp få gåvan.

Skulle värdet överstiga 500 kronor inklusive moms, måste anställda skatta för hela beloppet. Observera att en gåva inte får bestå av pengar eller liknande, alltså inte heller presentkort.

Du som har företag och vill ge gåvor till kunder får bara göra avdrag för det om gåvan utgörs av en ”reklamgåva av ringa värde”. Gränsen är 300 kronor inklusive moms. Med reklamgåva menas att den ska ha direkt anknytning till din verksamhet.

Reseavdraget höjs

Efter nyår höjs de belopp som får dras av för arbetsresor med egen bil eller förmånsbil.
När det gäller kostnader för arbetsresor med egen bil höjs beloppet till 25 kronor per mil, från tidigare 18:50 kronor. Avdraget för drivmedel vid arbetsresor med förmånsbil höjs till 12 kronor per mil. Det blir ingen förändring av avdragsrätten för förmånsbilar som drivs helt med el. Den uppgår fortsatt till 9:50 kronor per mil.

65-åringar får höjt jobbskatteavdrag

Från och med 1 januari förstärks jobbskatteavdraget för den som har fyllt 65 år när det nya året startar, och som ska fortsätta jobba under 2023. Det höjda jobbskatteavdraget ser ut så här:

Arbetsinkomst Skattesänkning
Upp till 100 000 kr 20 procent av arbetsinkomsterna
100 000 - 300 000 kr Summan av 15 000 kr plus 5 procent av arbetsinkomsterna
300 000 - 600 000 kr 30 000 kr
Mer än 600 000 kr 30 000 kronor minus 3 procent av det
som överstiger 600 000 kronor.

(Källa: Regeringen)

Anställda har rätt att jobba kvar till 69 år

1 januari 2023 höjs åldern för när anställda har rätt att ha kvar jobbet från 68 år till 69 år. Det påverkar reglerna för uppsägningstid och företrädesrätt som också höjs till 69 år, samt åldersgränsen för när tidsbegränsade anställningar inte längre ska övergå i tillsvidareanställningar.

Den höjda reduktionsplikten för bensin och diesel pausas

Under 2023 pausas den successiva höjningen av kraven i reduktionsplikten för bensin och diesel. Syftet är att undvika alltför höga priser på bensin och diesel under 2023. Lagändringen börjar gälla 1 januari 2023.

Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel

Från och med 1 januari 2023 sänks energiskatten på bensin och diesel tillfälligt med 80 öre per liter, räknat utifrån de skattesatser som skulle ha gällt med indexeringsregler. Det innebär att priset vid pump sänks med 1 krona per liter.

Dessutom sänks den sammanlagda skatten på lågbeskattad olja med 722 kronor per kubikmeter jämfört med de skattesatser som skulle ha gällt från och med 1 januari 2023.

Avfallsförbränningsskatten slopas

Avfallsförbränningsskatten avskaffas 1 januari 2023. Skattens syfte var att uppnå en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering och uppfylla målet om att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland samt att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Men Skatteverkets utvärdering visar enligt regeringen att skatten inte bidrar till det.

Publicerad