Din webbläsare stöds inte

Din webbläsare stöds inte. Ladda ner en av följande webbläsare för att kunna få en fullständig Svea-upplevelse.

Svea Ekonomis obligationer på Nasdaq Stockholm

Svea Ekonomis obligationer på Nasdaq Stockholm

Information om obligationer och certifikat.

Tier 2-obligation 2020

Den 3 september 2020 offentliggjorde Svea Ekonomi en emission av en Tier 2-obligation om 300 miljoner kronor. Den 27 oktober 2020 offentliggjorde Svea Ekonomi ett prospekt och meddelade att bolaget ansökt om upptagande till handel vid Nasdaq Stockholm av obligationen.

Tier 2 2020  
ISIN: SE0014781340
Emittent: Svea Ekonomi AB (publ)
Ränta: STIBOR 3 mån plus 6,15 procent per år
Emissionsdatum: 2020-09-10
Förfallodatum: 2030-09-10
Nominellt: SEK 300 000 000 
Räntebetalningsdatum: 10 december, 10 mars, 10 juni och 10 september
Emissionsinstitut: Nordea Bank Apb
Agent: Intertrust CN (Sweden) AB
Status: Efterställd Tier 2 obligation

Tier 2-obligation 2019

Styrelsen för Svea Ekonomi AB (publ) har fattat beslut om notering av en Tier 2-obligation på Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har godkänt Svea Ekonomis ansökan om upptagande till handel och första dag för handel i obligationen är 19 juli 2019.

Den 20 juni 2019 offentliggjorde Svea Ekonomi en emission av en Tier 2-obligation om 300 miljoner kronor. Den 9 juli 2019 offentliggjorde Svea Ekonomi ett prospekt och meddelade att bolaget ansökt om upptagande till handel vid Nasdaq Stockholm av obligationen. 

Tier 2 2019  
ISIN: SE0012702967
Emittent: Svea Ekonomi AB (publ)
Ränta: STIBOR 3 mån plus 4,25 procent per år
Emissionsdatum: 2019-06-20
Förfallodatum: 2029-06-20
Nominellt: SEK 300 000 000 
Räntebetalningsdatum: 20 september, 20 december, 20 mars och 20 juni
Emissionsinstitut: DNB Bank ASA, filial Sverige och Nordea Bank Apb
Agent: Intertrust CN (Sweden) AB
Status: Efterställd Tier 2 obligation

AT1-obligation 2018

Styrelsen för Svea Ekonomi AB (publ) har fattat beslut om notering av en Additional Tier 1-obligation på Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har godkänt Svea Ekonomis ansökan om upptagande till handel och första dag för handel i obligationen är 7 september 2018.

3 april 2018 offentliggjorde Svea Ekonomi en emission av en Additional Tier 1‑obligation om 300 miljoner kronor. Den 5 september 2018 offentliggjorde Svea Ekonomi ett prospekt och meddelade att bolaget ansökt om upptagande till handel vid Nasdaq Stockholm av obligationen. 

AT1 2018  
ISIN: SE0011062009
Emittent: Svea Ekonomi AB (publ)
Ränta: STIBOR 3 mån plus 5,65 procent per år
Emissionsdatum: 2018-04-03
Förfallodatum: Evigt lån
Nominellt: SEK 300 000 000 
Räntebetalningsdatum: 3 april, 3 juli, 3 oktober och 3 januari
Emissionsinstitut: DNB Bank ASA, filial Sverige
Agent: Intertrust CN (Sweden) AB
Status: Övrigt primärkapital (Additional Tier 1 Capital)

Tier 2-obligation 2015

Styrelsen för Svea Ekonomi AB (publ) har fattat beslut om notering av en Tier 2-obligation på Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har godkänt Svea Ekonomis ansökan om upptagande till handel och första dag för handel i obligationen är 4 maj 2016.

Den 24 november 2015 offentliggjorde Svea Ekonomi en emission av en Tier 2-obligation om 200 miljoner kronor. Den 21 april 2016 offentliggjorde Svea Ekonomi ett prospekt och meddelade att bolaget ansökt om upptagande till handel vid Nasdaq Stockholm av obligationen. Sedermera har ett tilläggsprospekt upprättats, som offentliggjordes den 29 april 2016. Nasdaq Stockholm har godkänt Svea Ekonomis ansökan om upptagande till handel.

Tier 2 2015  
ISIN: SE0007730528
Emittent: Svea Ekonomi AB (publ)
Ränta: STIBOR 3 mån plus 5,25 procent per år
Emissionsdatum: 2015-11-24
Förfallodatum: 2025-11-24
Nominellt: SEK 200 000 000 
Räntebetalningsdatum: 24 februari, 24 maj, 24 augusti och 24 november
Emissionsinstitut: DNB Bank ASA, filial Sverige
Agent: Intertrust CN (Sweden) AB
Status: Efterställd Tier 2 obligation