Varning för bedragare som ringer upp och påstår att de ringer från Svea Ekonomi eller Svea Inkasso. Vi tar aldrig kontakt med dig via telefon eller mejl för att uppmana dig att logga in eller uppge lösenord eller koder. Var rädd om dina koder och klicka aldrig på länkar i mejl om du inte är helt säker på avsändaren.

Kurs: Krav och inkasso - bas

Kurs: Krav och inkasso - bas

”Effektiv fordringshantering är A och O för en bra likviditet.”

Stefan Ericson, ansvarig Svea Ekonomi Affärsutbildning

 

Inställda kurser

Med anledning av rådande hälsoläge tar vi det säkra före det osäkra och ställer in samtliga höstens fysiska kurser. Hör av dig om du är intresserad av en skräddarsydd kurs så tittar vi på ett upplägg tillsammans. Maila oss eller ring 08-735 90 00.

Heldagskurs

Att avtala rätt med kunden redan från början är en förutsättning för en effektiv fordringshantering och ett bättre kassaflöde. Kursen ger grundläggande kunskap inom fordringshantering och du får användbara tips för din fakturahantering. Vi går även igenom inkassoförfarandet, vad lagstiftningen säger och vad Kronofogden och inkassobyrån gör.

Mål med kursen

 • Deltagarna ska kunna förebygga tvistigheter
 • Deltagarna ska kunna förkorta hanteringen av utestående fordringar

Vem passar kursen för?

Kursen vänder sig till dig som arbetar med kreditfrågor, ekonomi eller försäljning och som kommer i kontakt med kunder som inte betalar i tid.

Pris

5 750 kronor.
I priset ingår kursdokumentation, för och eftermiddagskaffe och lunch.

Kursinnehåll

 • Lagar och förordningar som påverkar kreditgivningen
 • Kreditpolicy – ett styrverktyg
 • Att avtala rätt villkor med kunden
 • Faktura – utformning
 • Betalningspåminnelser och dröjsmålsränta
 • EU-direktiv för förseningsersättning
 • Åtgärder före inkasso
 • Inkassokrav – utformning
 • Betalningsvilja – betalningsförmåga
 • Att välja rätt processform
 • Utmätning
 • Efterbevakning
 • Preskriptionsregler
 • Vilka krav kan jag ställa på min inkassobyrå?
Krav och Inkasso - Bas
5 750 kr