Sweden
Logga in

Fysisk kurs: Krav och inkasso - bas

Kvinna med laptop

Krav och Inkasso Bas - Fysisk kurs

Krav och Inkasso Bas Fysisk körs på plats i våra egna lokaler i Solna. 

Det här går vi igenom

Att avtala rätt med kunden redan från början är en förutsättning för en effektiv fordringshantering och ett bättre kassaflöde. Kursen ger grundläggande kunskap inom fordringshantering och du får användbara tips för din fakturahantering. Vi går även igenom inkassoförfarandet, vad lagstiftningen säger och vad Kronofogden och inkassobyrån gör.

Mål med kursen

 • Deltagarna ska kunna förebygga tvistigheter
 • Deltagarna ska kunna förkorta hanteringen av utestående fordringar

Vem passar kursen för?

Kursen vänder sig till dig som arbetar med kreditfrågor, ekonomi eller försäljning och som kommer i kontakt med kunder som inte betalar i tid.

Pris

4 850 kronor 
I priset ingår kursdokumentation, fika och lunch. 

Kursinnehåll förmiddag

 • Lagar och förordningar som påverkar kreditgivning
 • Kreditpolicy – ett styrverktyg
 • Att avtala rätt villkor med kunden
 • Faktura - utformning
 • Betalningspåminnelser och dröjsmålsränta
 • EU-direktiv för förseningsersättning
 • Åtgärder före inkasso

Kursinnehåll eftermiddag

 • Inkassokrav – utformning
 • Betalningsvilja – betalningsförmåga
 • Att välja rätt processform
 • Utmätning
 • Efterbevakning
 • Preskriptionsregler
 • Vilka krav kan jag ställa på min inkassobyrå?

Har du frågor är du välkommen att Mejla oss eller ring 08-735 90 00.

Vi har inga planerade kurser