Din webbläsare stöds inte

Din webbläsare stöds inte. Ladda ner en av följande webbläsare för att kunna få en fullständig Svea-upplevelse.

Hoppa till innehåll

Bedrägerier och ändrat ROT kan driva på konkurser

Publicerad | Kunskap

Antalet företagskonkurser ökade med 4 procent i maj månad. Förvånande med tanke på den starka konjunkturen enligt UC.

Vissa branscher är speciellt drabbade, bland annat storbranscher som byggindustrin (+17 procent), hotell- och restaurang (+15 procent) och detaljhandel (+12 procent).

– Konjunkturen är urstark och alla branscher utom detaljhandeln anger att efterfrågan är över eller mycket över det normala. Därför är det förvånande att konkurserna i byggbranschen och bland restauranger ökar så mycket. Som jag ser det finns det två möjliga orsaker. Dels är det ROT-avdragsreglerna som ändrades vid årsskiftet. Dels är det bedrägeriaspekten. Det är oroande, kommenterar Richard Damberg, ekonom och utbildningsansvarig på UC.

Uppgången i företagskonkurser är 4 procent i maj och 5 procent för årets första fem månader.

– Maj månad brukar historiskt sett inte visa på några större förändringar. Föregående års statistik i samma period visade på en blygsam ökning. Det som däremot är oroväckande är utvecklingen för branscherna, säger Victoria Preger, marknads- och kommunikationschef på UC.

När det gäller länsstatistiken visar UC:s siffror ingen genomgående trend för konkurserna. Men det finns stora skillnader mellan länen. För maj månad är det Blekinge län (+200 procent), Jönköpings län (+75 procent) och Kronobergs län (+57 procent) som redovisar månadens procentuellt mest ökande företagskonkurser.

De län som visar flest minskade antal konkurser är Kalmar län (-47 procent), Uppsala län (-43 procent) och Örebro län (-41 procent).

Publicerad