Varning för bedragare som ringer upp och påstår att de ringer från Svea Ekonomi eller Svea Inkasso. Vi tar aldrig kontakt med dig via telefon eller mejl för att uppmana dig att logga in eller uppge lösenord eller koder. Var rädd om dina koder och klicka aldrig på länkar i mejl om du inte är helt säker på avsändaren.

Bedrägerier och ändrat ROT kan driva på konkurser

Publicerad | Kunskap

Antalet företagskonkurser ökade med 4 procent i maj månad. Förvånande med tanke på den starka konjunkturen enligt UC.

Vissa branscher är speciellt drabbade, bland annat storbranscher som byggindustrin (+17 procent), hotell- och restaurang (+15 procent) och detaljhandel (+12 procent).

– Konjunkturen är urstark och alla branscher utom detaljhandeln anger att efterfrågan är över eller mycket över det normala. Därför är det förvånande att konkurserna i byggbranschen och bland restauranger ökar så mycket. Som jag ser det finns det två möjliga orsaker. Dels är det ROT-avdragsreglerna som ändrades vid årsskiftet. Dels är det bedrägeriaspekten. Det är oroande, kommenterar Richard Damberg, ekonom och utbildningsansvarig på UC.

Uppgången i företagskonkurser är 4 procent i maj och 5 procent för årets första fem månader.

– Maj månad brukar historiskt sett inte visa på några större förändringar. Föregående års statistik i samma period visade på en blygsam ökning. Det som däremot är oroväckande är utvecklingen för branscherna, säger Victoria Preger, marknads- och kommunikationschef på UC.

När det gäller länsstatistiken visar UC:s siffror ingen genomgående trend för konkurserna. Men det finns stora skillnader mellan länen. För maj månad är det Blekinge län (+200 procent), Jönköpings län (+75 procent) och Kronobergs län (+57 procent) som redovisar månadens procentuellt mest ökande företagskonkurser.

De län som visar flest minskade antal konkurser är Kalmar län (-47 procent), Uppsala län (-43 procent) och Örebro län (-41 procent).

Publicerad