Leasingrahoituksella vauhtia myyntiin

Account Manager
Petri Mantovani

Publicerad maanantai 02 marraskuuta 2020 02.36Rahoitus

Leasing tarjoaa yrityksille mahdollisuuden hankkia tarvittava käyttöomaisuus vuokraamalla ostamisen sijaan, jolloin investointiin ei tarvitse sitoa huomattavaa määrää pääomaa yhdellä kertaa. Näin hankittavan omaisuuden kustannus jakautuu tasaisesti koko sen käyttöajalle. Rahoitusmuotona leasing soveltuu siten loistavasti myynnin rahoitukseen, sillä myyjäliike voi tarjota asiakkailleen mahdollisuuden hankkia laitteet ja koneet leasing-sopimuksella ja tukea näin myyntiään rahoitustuotetta hyödyntämällä. Leasingrahoituksesta on moneksi - rahoitusmuoto tuleekin yleistymään entisestään uuden polkupyöräedun myötä.

Mitä on leasing?

Yksinkertaisuudessaan leasing on käyttöomaisuuden vuokraamista. Leasingrahoitus voidaan toteuttaa joko käyttöleasinginä, jolloin haluttu tuote vuokrataan suoraan myyjäliikkeeltä vuokralleottajan toimesta, tai suositumpana rahoitusleasinginä. Käytännössä rahoitusleasing, eli liisaus, toimii siten, että myyjäliike myy asiakkaan hankkiman laitteen tai kohteen rahoitusyhtiölle. Rahoitusyhtiö ostaa käyttöomaisuuden myyjäliikkeeltä itselleen ja vuokraa sen edelleen vuokralleottajalle laadittuaan erillisen määräaikaisen leasing-sopimuksen, jonka allekirjoittaa sekä vuokralleottaja että vuokralleantaja. Sovitun määräajan puitteissa vuokralleottaja alkaa maksaa vuokraa leasingrahoituksella hankitusta käyttöomaisuudesta rahoitusyhtiölle. Näin vuokralleottaja saa tarvittavan omaisuuden heti käyttöönsä ilman suurta alkuinvestointia. Myyjäliike taas saa rahat heti kassaan huoletta, sillä rahoitusyhtiö hoitaa laskutuksen ja kantaa myös luottoriskin.

Leasingrahoitusta käytetään yksityishenkilöiden kohdalla erityisesti erilaisten kulkuvälineiden hankkimiseksi, kun taas yritykset hankkivat leasing-sopimuksen turvin useimmiten erilaisia laitteita, koneita ja tuotantovälineitä. Rahoitusmuotona leasingin etuna on, että rahoituksen vakuutena hyödynnetään hankittavaa omaisuutta, joten leasingrahoituksen saamiseksi ei vaadita erillistä vakuutta. Käyttöomaisuuden kustannusten jakautuessa leasingillä koko vuokra-ajalle huomattavan alkuinvestoinnin sijaan, on vuokralleottajan helpompi tehdä ostopäätös, mikäli myyjäliike tarjoaa mahdollisuutta tehdä hankinta leasingrahoituksen avulla. Näin myyjäliike hyötyy leasingistä myynnin vauhdittajana ja kilpailukyvyn vahvistajana.

Kenelle leasingrahoitus sopii?

Myyjäliikkeille leasingrahoitus on keino tarjota asiakkaille helppoa rahoitusta, joka mahdollistaa leasingkohteen hankkimisen liisaamalla ostamisen sijaan. Leasing sopii siten lähes kaikille myyjäliikkeille, jotka haluavat mahdollistaa myymiensä laitteiden tai koneiden hankinnan joustavan rahoituksen avulla. Leasingrahoitus helpottaa huomattavasti ostopäätöksen tekoa, kun omaisuuden voi hankkia rahoituksen avulla ilman lisävakuuksia, ja jouduttaa siten asiakkaan investointipäätöstä. Koska rahoitusyhtiö kantaa rahoitusleasingissä luottoriskin ja hoitaa laskutuksen, ei leasingrahoitusta hyödyntäessään myyjäliikkeen tarvitse kuin huolehtia myynnistä ja leasingrahoituksen hakemisesta asiakkaalleen.

Leasingrahoituksen edut myyjäliikkeille:

  • Asiakkaalle helpompi investointipäätös - leasingistä tukea myynnin kasvuun
  • Vaivaton myyntiprosessi - tuotteen toimittamisen lisäksi asiakkaalle haetaan vain leasingrahoitusta, rahoitusyhtiö hoitaa loput
  • Rahat huoletta heti kassaan - rahoitusyhtiö hoitaa laskutuksen ja kantaa luottoriskin
  • Parempi kilpailukyky - asiakkaille joustavuutta maksamiseen rahoitusratkaisun avulla

Leasing sopiikin parhaiten hankintaa tekevälle yritykselle, joka ei halua sitoa pääomaa käyttöomaisuuden hankkimiseksi. Tässä tapauksessa yritys suosii investoinnin tekemistä vuokraamalla ostamisen sijaan - näin pääomaa ei tarvitse sitoa käyttöomaisuuteen heti hankintahetkellä. Leasingrahoitus sopii yritykselle erityisen hyvin silloin, kun omaisuuden hankinta halutaan tehdä taseen ulkopuolisena investointina, sillä leasingkohteena olevat laitteet eivät ole yrityksen omistuksessa, eikä niillä ole siten vaikutusta yrityksen taseeseen. Leasing on myös hyvä vaihtoehto silloin, kun hankittavien laitteiden käyttöikä on lyhyt ja laitekantaa on tarpeen uudistaa jatkuvasti sen pitämiseksi ajan tasalla. Leasing-sopimuksen päättyessä yritys voikin usein vaihtaa laitteen uuteen, jatkaa sopimusta tai palauttaa laitteen rahoittajalle.

Leasingrahoituksen edut vuokralleottajalle:

  • Omaisuuden saa nopeasti käyttöön
  • Ei tarvetta merkittävälle investoinnille hankintahetkellä
  • Rahoituksen saamiseksi ei vaadita lisävakuuksia
  • Kustannukset jakautuvat tasaisesti koko vuokra-ajalle
  • Maksettava vuokra voidaan vähentää verotuksessa
  • Leasingkohde ei vaikuta taseeseen

Työsuhdepyörän tarjoaminen leasingrahoituksen avulla

Hallitus päätti budjettiriihessään 16.9.2020 esittävänsä, että työsuhdepyörästä tulee verovapaa luontoisetu vuosittain 1 200 euroon saakka vuoden 2021 alusta alkaen. Näin uuden veroedun myötä työntekijän on mahdollista hankkia uusi polkupyörä käyttöönsä työnantajansa avulla entistä edullisemmin. Työsuhdepolkupyörän hankinnasta vastaa työnantaja, joten yrityksessä voidaan vapaasti päättää, mikäli työsuhdepyörä hankitaan työntekijälle ostamalla tai leasing-sopimuksella. Työsuhdepyörä leasingillä onkin siten varteenotettava vaihtoehto, johon sekä työnantajan että työntekijän kannattaa veroedun myötä tutustua.

Koska työsuhdepyörän verovapauden odotetaan lisäävän pyöräilyyn liittyvää liiketoimintaa, korostunee myös leasingrahoituksen rooli pyöräkaupan vauhdittajana. Työsuhdepyöriä työntekijöilleen hankkivan yrityksen etuna leasingrahoituksessa on, että tarvittava alkuinvestointi on huomattavasti pienempi ja siten myös pääomaa sitoutuu hankittaviin polkupyöriin vähemmän. Lisäksi leasing-sopimukseen pystyy palveluntarjoajasta riippuen lisäämään myös huoltopalvelut, varkausvakuutuksen ja varusteet, mikä näyttäytyy pyöräedusta nauttivalle työntekijälle selkeänä lisäarvona. Esimerkiksi Svean leasingratkaisua voi täydentää kätevästi huoltosopimuksella.

Leasingrahoitus onkin veroedun myötä pyöräliikkeille oiva ratkaisu rahoittaa tulevaa myyntiä ja helpottaa ostopäätöksen tekoa. Leasingiä myyjäliikkeeseensä harkitseva kauppias saa halutessaan leasingrahoituksen helposti käyttöönsä rahoitusyhtiön kautta. Rahoituksen lisäksi Svean leasingratkaisuun kuuluu kätevä verkkopohjainen myyjäliikepalvelu, joka sisältää rahoituslaskimen, nopeat luottopäätökset, asiakassopimukset sekä kattavat raportit. Siten leasingia rahoitusmuotona hyödyntäville myyjäliikkeille tarjoamme leasingrahoituskonseptin, joka tukee sekä myyntiä että sen kasvua.

Lue lisää leasingistä

 

Account Manager
Petri Mantovani

Työsuhdepyörä leasing-sopimuksella entistä kannattavammin

Työmatkojen kulkemisesta pyörällä autolla ajamisen sijaan hyötyy niin työntekijä, työnantaja kuin ympäristökin. Hallituksen päätös verovapaasta polkupyöräedusta kannustaa työmatkojen taittamista pyörällä entisestään, sillä uuden veroedun myötä työntekijä saa käyttöönsä haluamansa pyörän edullisemmin. Leasing-sopimuksella hankittu työsuhdepolkupyörä onkin entistä kannattavampi vaihtoehto niin työntekijälle kuin työnantajallekin.

Laskurahoituksen tärkeimmät hyödyt yritykselle

Jos myyntisaatavien kotiuttaminen aiheuttaa päänvaivaa ja pidentyneet maksuajat häiritsevät yrityksen kassavirtaa ja siten yrityksen rahoituksen suunnittelua, voi laskurahoitus olla sopiva ratkaisu. Laskurahoitus tarjoaa joustavan rahoitusvaihtoehdon, joka auttaa yritystä vastaamaan muun muassa näihin yleisiin haasteisiin. Mutta mitkä ovat laskurahoituksen merkittävimmät hyödyt yritykselle?

Miten nopeuttaa myyntisaamisten kiertoaikaa?

Moni yritys on samassa veneessä: myyntisaamiset eivät tunnu kiertävän tarpeeksi nopeasti. Tämä johtuu usein siitä, että laskujen maksuajat on määritelty ehtoja sovittaessa pitkäksi. Pitkät maksuajat tuntuvat vievän iän ja terveyden, mutta erityisesti ne vaativat venymistä yrityksen kassalta. Lisäksi ajoittaiset maksuviiveet voivat toisinaan vaikuttaa kassan kiertoon.