Leveransvillkor

Faktura, avbetalning och B2B faktura

Faktura

Svea erbjuder dig ett enkelt och säkert alternativ att betala ditt inköp på faktura. Då du väljer att betala ditt inköp på faktura kommer du alltid att ha minst 14 dagar betalningstid. Köparen måste ha fyllt 21 år. Dröjsmålsränta går enligt räntelagen, dvs 7 % + räntesats. För påminnelse debiterar vi fem (5) euro.

Du kan se dina öppna fakturor från Mina Sidor.

Användningen av Sveas betalningsmetoder kräver ett godkänt kreditbeslut. När du ansöker om en kredit, ger du tillstånd att begära information från andra långivare på Suomen Asiakastieto Oy system för konsumentkreditinformation. Vi kommer också att kontrollera sökandens kreditinformation. En kund med ett negativt kreditbeslut har rätt att ansöka om ett nytt kreditbeslut på grund av ytterligare information genom att kontakta Sveas kundservice.

Dela upp fakturan behändigt in i mindre månadsrater

Kontokredit är en engångs kredit som ger dig möjligheten att dela upp fakturan till rater som passar dig bäst. Om du vill betala fakturan i mindre rater, skall du godkänna villkoren för kontokredit som medföljer fakturan. När du har godkänt villkoren och returnerat kontokreditavtalet signerat till oss, kan du betala minimum summan som anges på fakturan. Du kan betala hela kontokrediten när som helst utan extra avgifter för outnyttjad kredit.

Du kan kolla igenom villkoren på förhand härifrån: Allmänna villkor och Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation.

Avbetalning

Avbetalning är en engångs kredit, med vilken du kan betala inköpet på en betalningsperiod som passar dig bäst och med en fast månadsrat. Du kan välja det lämpligaste betalningsalternativet från alternativen som erbjuds i nätbutiken. Köparen måste ha fyllt 21 år.

Du kan se dina öppna krediter från Mina Sidor.

Du kan kolla igenom villkoren på förhand härifrån: Allmänna villkor och Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation.

Användningen av Sveas betalningsmetoder kräver ett godkänt kreditbeslut. När du ansöker om en kredit, ger du tillstånd att begära information från andra långivare på Suomen Asiakastieto Oys system för konsumentkreditinformation. Vi kommer också att kontrollera sökandens kreditinformation. En kund med ett negativt kreditbeslut har rätt att ansöka om ett nytt kreditbeslut på grund av ytterligare information genom att kontakta Sveas kundservice.

B2B Faktura

Svea erbjuder dig ett enkelt och säkert alternativ att betala ditt inköp på faktura.
Då du väljer att betala ditt inköp på faktura kommer du alltid att ha minst 14 dagar betalningstid. Dröjsmålsränta går enligt räntelagen. För påminnelse debiterar vi åtminstone fem (5) euro.

Användningen av Sveas B2B faktura kräver ett godkänt kreditbeslut. Köparen bekräftar sin behörighet att företräda företaget med vars information beställningen görs. Svea har rätt att granska köparens namnteckningsrätt i företaget i fråga eller annan rätt att köpa i företagets namn.

Kontaktuppgifter och kundservice

Om du har frågor angående faktura eller avbetalning, kan du vara i kontakt med vår kundservice +358 9 4242 3330 eller genom kontaktformulären.

Du kan se dina öppna krediter och fakturor från Mina Sidor.

Svea följer lagen om personuppgifter. Läs vår sekretesspolicy

Svea Bank AB (publ), filial i Finland (3237195-7)
Mechelingatan 1 a
00180 Helsingfors
www.svea.fi-FI

 

Dessa villkor har uppdaterats 3.1.2022.