Positiivinen luottotietorekisteri on odotettu apu luotonmyönnön tueksi

Director | Consumer Loans
Teemu Laine

Publicerad keskiviikko 31 elokuuta 2022 08.00Laina

Suomessa on noin 390 000 maksuhäiriömerkinnän saanutta henkilöä, joista useimmilla on enemmän kuin yksi merkintä. Kotitalouksien ylivelkaantumisen estäminen kuuluu hallituksen ohjelmaan, ja yhtenä jarrutuskeinona hallitus onkin käynnistänyt hankkeen positiivisen luottorekisterin käyttöönotosta. Laki positiivisesta luottotietorekisteristä astui voimaan 1.8.2022 ja itse rekisteri otetaan käyttöön keväällä 2024. Kaikkien tahojen kannattaman rekisterin avulla luotonmyöntö tulee jatkossa perustumaan ajantasaisempaan tietoon lisävelkaantumisen estämiseksi.

Positiivinen luottotietorekisteri toimii luotonantajien työkaluna luottokelpoisuuden arvioinnissa

Tällä hetkellä luotonantajat arvioivat lainanhakijan luottokelpoisuutta maksuhäiriöiden, eli negatiivisten luottotietojen avulla. Koska maksuhäiriömerkinnän saaminen on usein jopa kuukausia kestävä prosessi, osa lainanhakijoista ehtii velkaantumaan lisää ennen ensimmäistä maksuhäiriömerkintäänsä. Positiivisen luottotietorekisterin avulla luotonmyöntäjillä on nykyistä paremmat mahdollisuudet arvioida luotonhakijan takaisinmaksukykyä, kun rekisteri tarjoaa reaaliaikaiset tiedot hakijan veloista ja niihin tehdyistä lyhennyksistä.

Positiivisesta luottotietorekisteristä hyötyy luotonantajien ja viranomaisten lisäksi myös yksityishenkilöt. Rekisterin avulla kuluttajat voivat jatkossa tarkistaa omat tietonsa ja siten saada kokonaiskäsityksen omasta taloudellisesta tilanteestaan. Yksityishenkilöt voivat myös asettaa vapaaehtoisen luottokiellon rekisterin yhteydessä toimivassa sähköisessä palvelussa.

Positiivisen luottotietorekisterin ylläpitäjänä toimii Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö. Rekisteriin tallennetaan tiedot yksityishenkilöiden tuloista sekä luotoista. Tulotiedot saadaan suoraan tulorekisteristä, ja luotonantajat ovat velvollisia ilmoittamaan tiedot asiakkaidensa luotoista rekisteriin.

Luottotietorekisteriin ilmoitetaan tiedot yksityishenkilöiden luotoista

Luotonantajat ilmoittavat rekisteriin tiedot sekä yksityishenkilöiden että yksityisten elinkeinoharjoittajien luotoista. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja ovat esimerkiksi uudet luotot, luottoihin tehdyt muutokset sekä luotoista maksetut lyhennykset. Myös tieto luoton päättymisestä ilmoitetaan rekisteriin. Rekisteriin ilmoitettavia luottoja ovat muun muassa asuntolainat, kulutusluotot, ajoneuvolainat, osamaksusopimukset, luottokortit, leasingsopimukset sekä opintolainat.

Tiedot siirtyvät rekisteriin luotonantajien omista järjestelmistä sähköistä rajapintaa pitkin. Uusia luottosopimuksia koskevat tiedot löytyvät rekisteristä viimeistään seuraavana päivänä, kun taas tieto luoton lyhennyksestä siirtyy rekisteriin kahden päivän sisällä. Luottotietojen lisäksi rekisteriin tallennetaan yksityishenkilöiden tulotiedot, joiden avulla luotonantajat voivat arvioida henkilön luottokelpoisuutta.

Positiivinen luottotietorekisteri ei tule muuttamaan luotonantoprosessia eikä tekemään arviota yksittäisen henkilön luottokelpoisuudesta, vaan luotonantaja tekee jatkossakin päätöksen hakijan luottokelpoisuudesta omien kriteereidensä pohjalta. Laki velvoittaa luotonantajia tarkistamaan luotonhakijan tiedot rekisteristä eikä yksittäinen kuluttaja voi kieltää tietojensa luovuttamista.

Rekisterin valmistelutyöt ovat käynnissä

Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö on aloittanut rekisterin toteuttamisen tehden tiiviisti yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Itse rekisteri otetaan käyttöön vaiheissa luottotuotteittain, joista ensimmäisenä on kuluttajaluotot sekä niihin rinnastettavat luotot. Vaiheistuksen avulla luotonantajilla on aikaa kehittää järjestelmiään ja uusia toimintatapojaan. Luotonantajat pääsevät myös testaamaan rekisteriä hyvissä ajoin ennen sen käyttöönottoa.

Rekisteri otetaan käyttöön keväällä 2024 kuluttajaluottojen kuten esimerkiksi luottokorttien, asunto- ja opintolainojen osalta. Keväästä 2026 alkaen rekisteristä löytyvät myös yksityishenkilöille yritystoimintaan myönnetyt lainat.

Laki määrittelee rekisterin käytön

Luotonantajat ovat velvollisia tarkistamaan luotonhakijan tiedot rekisteristä 1.4.2024 lähtien. Lakiin on kirjattu, missä tilanteissa rekisteriotteen voi pyytää. Positiivista luottotietorekisteriä saa hyödyntää seuraavissa tilanteissa:

  • Uusi luottohakemus
  • Selkeä muutos voimassa olevaan luottosopimukseen
  • Toisen henkilön luoton takaus

Rekisteriotetta ei voi esimerkiksi pyytää vuokralaisen tai työnhakijan taloudellisen tilanteen arviointiin, mikä on puolestaan luottohäiriörekisterin avulla mahdollista. Positiiviseen luottotietorekisteriin ei tulla tallentamaan maksuhäiriömerkintöjä.

Sähköinen palvelu kuluttajille

Positiivisen luottotietorekisterin käyttöönoton myötä kuluttajille tarjoutuu mahdollisuus oman taloudellisen tilanteen tarkasteluun, kun rekisterin yhteyteen avataan sähköinen palvelu kuluttajille. Sähköinen palvelu avataan käyttöön 1.4.2024.

Sähköisessä palvelussa näet omien luottojesi tiedot, minkä lisäksi voit tarkistaa, ketkä luotonantajat ovat tehneet sinusta luottotietopyynnön. Asiointipalvelussa voit myös asettaa vapaaehtoisen luottokiellon, jota voi käyttää paitsi identiteettivarkauksissa väärinkäytön estämiseen myös työkaluna oman talouden hallinnassa, kun et halua velkaantua enempää.

Positiivisen luottotietorekisterin aikataulu

  • 1.8.2022: Laki positiivisesta luottotietorekisteristä astui voimaan
  • Kevät 2023: Luotonantajat pääsevät testaamaan rekisteriä
  • 1.2.2024: Luotonantajat pystyvät ilmoittamaan kuluttajaluottoja koskevia tietoja rekisteriin
  • 1.4.2024: Luottotietorekisteri otetaan käyttöön kuluttajaluottojen osalta; sähköinen palvelu aukeaa kuluttajille
  • 1.12.2025: Luotonantajat pystyvät ilmoittamaan yksityishenkilön elinkeinotoimintaa varten otettujen luottojen tietoja rekisteriin
  • 1.4.2026: Luottotietorekisteri otetaan käyttöön yksityishenkilön elinkeinotoimintaa varten otettujen luottojen osalta

 

Lähteet:
Verohallinto: Positiivinen luottotietorekisteri
Finanssiala: Positiivinen luottotietorekisteri − mitä, miksi ja milloin?
Hallituksen esitys HE 22/2022 vp

Director | Consumer Loans
Teemu Laine

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Miksi kannattaa olla rehellinen omasta velkatilanteesta?

Suurin osa ihmisistä ottaa lainaa elämänsä aikana. Asuntoa harvoin ostetaan käteisellä ja joskus yllättävien kulujen kustantamiseen vaaditaan lainarahaa. Lainaa otetaan nykyään myös oman varallisuuden kerryttämiseen, esimerkiksi asuntosijoittamisessa hyödynnetään usein velkavipua pääoman tuottojen kasvattamiseksi.

10 asiaa perinnästä, jotka jokaisen on hyvä tietää

Perintä voi olla hämmennystä ja huolta herättävä prosessi - varsinkin silloin, kun ei ole aivan varma, mitä missäkin vaiheessa tapahtuu. Tieto ei perinnän osalta lisää tuskaa, joten jokaisen olisi hyvä tietää nämä kymmenen asiaa perinnästä, jotta voi välttyä turhalta huolelta siinä tilanteessa, kun kirje perintätoimistolta tipahtaa postiluukusta.

Näin hallitset talouttasi paremmin - 5 vinkkiä

Oman talouden hallinta helpottaa arkea ja tuo turvallisuuden tunnetta. Se myös lisää vapautta elämään. Järkevä ja hallittu rahankäyttö vaatii halua oman talouden hallintaan sekä myös tietoja ja taitoja. Tässä kirjoituksessa kerromme käytännön vinkkejä, jotka auttavat sinua hallitsemaan talouttasi paremmin.