Sweden
Logga in

Ansök om Skuldfinansiering

Fyll i dina uppgifter

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i

Dina personuppgifter
Dina kontaktuppgifter
Din familjesituation
Antal barn under 21 år som du har försörjningsplikt för
Din ekonomi
kr
kr
Exempelvis barnbidrag, bostadsbidrag och underhållsbidrag
Dina boendekostnader
Dina övriga kostnader
kr
kr
kr
kr
kr
st
Inklusive privatleasing
Dina lån, krediter och skulder

Vänligen fyll i totalt belopp i respektive fält. Om summan är noll skriver du 0 i fältet.

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
Bakgrundsinformation
Information om medsökande
Villkor
Jag/vi har tagit del av allmänna villkor för Svea Banks lån och för Autogiro och accepterat dem samt bekräftar att lämnade uppgifter är korrekta. Jag/vi är medvetna om att uppläggningskostnad läggs på lånebeloppet.
Allmänna villkor Skuldfinansiering
Jag/vi är införstådda med att Svea Bank i samband med sin kreditbedömning kan komma att ta en kreditupplysning på mig/oss samt i förekommande fall kontrollera anställning hos min/vår arbetsgivare.

Läs mer om Skuldfinansiering

Här kan du läsa mer om tjänsten och villkoren innan du ansöker.

Skuldfinansiering