Sweden
Logga in

Nya LAS: Svårare än väntat att få CSN-stödet

Publicerad onsdag 07 december 2022 08:00

Sedan 1 oktober tillämpas den nya arbetsrätten. Det innebär en hel del lättnader för arbetsgivare, men också fördelar för anställda. Exempelvis kan man nu få CSN-stöd för att omskola sig – men det är svårare än väntat.

Den nya lagen innebär en stor omställning för svensk arbetsmarknad. Den gör det bland annat lättare för arbetsgivare att säga upp anställda på grund av arbetsbrist, eftersom turordningsreglerna förändras. Nu får tre personer undantas från sist-in-först-ut-principen vid uppsägningar, mot tidigare två.

Det blir också lättare för arbetsgivare att säga upp någon på grund av personliga skäl – i praktiken för att anställd och chef kommer i konflikt med varandra. En förändring är att arbetsgivaren bara behöver erbjuda omplacering en gång, inte flera, innan den anställde sägs upp. En anställd som vägrar lyda order kan få sparken efter en varning. Då spelar anställningstiden eller tidigare goda prestationer ingen roll.

Den arbetsgivare som hamnar i tvist med en anställd tvingas inte längre betala ut lön medan tvisten pågår. I stället kan arbetstagaren få ersättning från staten under uppsägningen.

En fördel för anställda är att visstidsanställning nu kan övergå i en tillsvidareanställning redan efter 12 månader, mot som tidigare 24 månader. Flera korta anställningar under samma månad räknas som sammanhållen anställningstid.

Heltidsanställning är nu norm

Om anställningen är på deltid har den anställde rätt att få skriftlig motivering till varför.

Den förändring som märkts mest redan nu i höst är att all personal mellan 27 och 62 år kan få statligt stöd för omställningsstudier från CSN. Som anställd kan du studera i upp till ett år med 80 procent av lönen upp till ett tak på 4,5 inkomstbasbelopp per år. Det motsvarar en månadslön på 26 625 kronor.

CSN varnar för långa handläggningstider

Sedan möjligheten öppnades i oktober har det blivit rena rusningen. CSN hade räknat med cirka 5 000 ansökningar i år och cirka 8 000 nästa år – men redan i november hade det kommit in över 20 000 ansökningar. CSN varnar nu för att handläggningstiden är minst 12 veckor, vilket innebär att många måste börja sina studier utan att ha fått stödet.

En annan hake är att själva stödet är begränsat, och de pengar som regering och riksdag har avsatt kommer att ta slut betydligt snabbare än beräknat. Störst chans att få stödet har de personer som har en omställningsorganisation bakom sig, exempelvis TRR, och de som lyckas fylla i blanketterna korrekt – det har hittills varit ett stort problem.

Tyvärr måste de flesta räkna med att inte få några pengar. När den första personen fick sitt stöd beviljat hade enligt Dagens Nyheter redan 15 000 fått avslag.

    Mer intressant läsning