Sweden
Logga in

Fondskolan – var bör man placera sina pengar när inflationen är hög?

Författare:
Mohammed Salih, Fundler

Publicerad fredag 25 november 2022 08:00Sparkonton

När inflationen är hög så minskar värdet av de pengar du har placerade på ett vanligt sparkonto. Men hur ska man då tänka kring sitt sparande?

Just nu befinner vi oss i den högsta inflationen på 30 år. Stigande elpriser slår hårt mot både privatpersoner och företag vilket medför stora prisökningar på många varor och tjänster. Livsmedelspriserna har ökat markant, framför allt på kaffe, kött, mjölk, ost, ägg och spannmålsprodukter. Även priserna för hushållsinventarier, restaurangbesök, logi och underhåll och reparationer av hem har stigit.

Inflationstakten enligt KPIF steg från 9,0 procent i augusti till 9,7 procent i september.

En hög inflation betyder alltså att pengar har en svagare köpkraft, vilket i praktiken betyder att de minskar i värde.

Inflation och olika sparformer

När inflationen är så pass hög som i dagsläget minskar alltså pengarnas värde som du har placerade på ett sparkonto. Men det betyder inte att du ska sätta in allt på börsen, utan det gäller att ha en kombination av olika sparformer. Det är viktigt att ha en sparbuffert med pengar som man enkelt kan komma åt och då är ett sparkonto bra, helst med ränta och insättningsgaranti.

Var man ska placera sitt sparkapital beror såklart på olika faktorer, framför allt vilken risk du är beredd att ta och hur lång investeringshorisonten är. Kort sagt hänger risk och investeringshorisont ihop, det har att göra med volatilitet, d.v.s. hur snabbt värdet i tillgångar kan svänga. Börsen kan som bekant gå både upp och ner, och därför rekommenderas inte att investera pengar man behöver på kort sikt (0-3 år) i aktier eller fonder. Risken finns att värdet på ditt innehav kan vara i en svacka just när du behöver pengarna.

Är din investeringshorisont 3-5 år så finns det blandfonder där räntebärande papper agerar som en krockkudde för oroliga tider. Om du har en horisont på över 5 år så är aktiefonder det naturliga valet. Skälet till detta är att börsen över längre tid, där man tittar på en långsiktig trend, har en historiskt väldigt stark avkastning.

Tillgångar och branscher som går starkt i inflationstider

Som sparare vill man ha den högsta möjliga avkastningen till den minsta risken, alltså en bra riskjusterad avkastning. Därför är ombalansering något som bör göras med jämna mellanrum, eftersom de makroekonomiska faktorerna i omvärlden förändras.

Ädelmetaller så som guld anses historiskt vara ett utmärkt sätt att skydda sig mot stigande inflation. Men synen hos investerarkollektivet är delad. Vissa anser att det inte är ett särskilt bra skydd med hänvisning till de två senaste inflationsperioderna då guldet inte gav något större skydd mätt i amerikanska dollar. Men om man däremot kollar på åren 1973-1979 då inflationen var rekordhög, så var guld faktiskt den bäst presterande tillgångsklassen och gav ett utomordentligt inflationsskydd. 

Att placera på börsen kan också ge skydd

Man kan även hitta områden inom börsmarknaden som kan skydda ditt kapital mot den höga inflationen. Det finns sektorer som ger bättre exponering och skydd mot inflationen.

Generellt brukar man tala om att vinnarna finns i sektorer som har realtillgångar i fastigheter, infrastruktur och även finanssektorn, helst marknadsledande bolag. Utöver det märker vi att allt fler privatpersoner som vill sprida riskerna i sina portföljer efterfrågar valutaexponering mot USD respektive EUR gentemot SEK.

Banker är en bransch som gynnas av en miljö med högre räntor och stigande inflation då det gynnar räntenettot. Räntenettot växer när bankerna höjer sin utlåningsränta. Vi vill dock påminna om att kreditförlusterna också kan öka hos bankerna om kostnaderna för privatpersoner och företag drar iväg alldeles för mycket så man till slut inte har råd att betala. Infrastrukturbolagen har stabila och långsiktiga avtal och är exponerade mot kommuner och stater vilket i sin tur medför en låg risk. Dessa avtal tenderar också att vara inflationsskyddade. Inom denna bransch skapas också ett naturligt monopol, då tröskeln för nya aktörer är höga beroende på stora initiala investeringar samt många regleringar.

Fastighetssektorn har liksom ädelmetallen guld historiskt erbjudit ett bra skydd mot inflation. I synnerhet bolagen med långa hyresavtal som dessutom automatiskt inflationsjusterar hyrorna mot kund. Man ska dock komma ihåg att högre räntor är en risk för både fastighetsbolag- och infrastrukturbolag då de ofta har en hög belåningsgrad. Därför bör man noggrant analysera dessa bolag om man väljer att vara exponerad mot någon av dessa branscher.

Författare:
Mohammed Salih, Fundler

Mer intressant läsning

Fondskolan – så sparar du ihop till en miljon kronor

Många har en målbild om att ha en miljon kronor på kontot. Men hur sparar man ihop till en miljon och hur lång tid tar det? Det är faktiskt lättare än vad många tror, men det kräver tålamod, långsiktighet och att man placerar pengarna i rätt typ av sparform.

Spara el - nya folkrörelsen

Spara el har blivit en folkrörelse. Men hur mycket kan man spara egentligen? Många har spabad och bassänger som inte går att stänga av, samt fritidshus som behöver underhållsvärme.

Så påverkas du av regeringens nya budget

Regeringens budgetproposition innehåller några stöd och förbättringar för privatpersoner – och ett par försämringar.