Sweden
Logga in

Sveas hållbarhetsarbete

Det här betyder hållbarhet för oss

För oss betyder hållbarhet att vi är en trovärdig och seriös aktör i finansbranschen. Vi vill vara ett självklart alternativ till de stora bankerna. Vi ser att vi har en viktig roll att fylla, då ett flertal grupper i samhället inte faller inom de traditionella bankernas ramar. Vi bidrar helt enkelt till ett hållbart samhälle som inkluderar fler människor och företag.

Det här genomsyrar vårt arbete lika mycket inom kreditgivning som när det kommer till relationer med medarbetare och kunder och miljöfrågor.

Lennart Ågren, CEO

Lennart Ågren

TÄVLINGEN ÅRETS HÅLLBARA E-HANDELSRESA

Samarbeten kring hållbarhet

Tävlingen Årets hållbara e-handelsresa är ett samarbete mellan Svea Bank och Breakit. Tanken bakom tävlingen är att uppmärksamma företag som gör bra saker, att sätta ljuset på dessa kan inspirera andra företagare till att göra sina egna hållbara resor. I grunden handlar det om att bidra till en positiv samhällsutveckling istället för att belasta vår planet.

Att e-handeln har en stor påverkan på vår planet är ett faktum, men det finns många e-handlare - och deras kunder - som vill vara med och bidra genom att exempelvis satsa på smartare leveransflöden och grönare distribution. 

Vinnare 2023 blev Confydence, läs mer hos Breakit

Bild från event

Jämställdhet

Svea arbetar aktivt för ett öppet och inkluderande klimat där alla har samma möjligheter och rättigheter. Det gäller alla oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, övertygelse, funktionshinder, sexuell läggning eller livssituation.

Jobba hos Svea

Sveas hållbarhetsaspekter

Det finns två aspekter vi valt ut och som är särskilt viktiga för vårt hållbarhetsarbete. Dessa är att vi agerar och upplevs som en pålitlig finansiell aktör och att vi är en attraktiv arbetsgivare. Vi förstår att vi måste värderas högt inom dessa för att bli mer framgångsrika med vår verksamhet. För att vara det krävs att verksamheten verkligen är hållbar i alla dess delar.

Genom att utgå från vår omvärld och våra intressenters viktigaste frågor har vi gjort en analys över vilka hållbarhetsaspekter som är mest väsentliga för Svea Bank. Förutom ovan nämnda frågor har även de övergripande områdena miljö, sociala förhållanden, personalfrågor, respekt för mänskliga rättigheter, antikorruption och styrningsfrågor beaktats.

Miljöfrågor i fokus

Klimatfrågan är kanske den viktigaste frågan som innebär att vi behöver anpassa oss till att klimatet och samhället kommer att förändras och bidra med nya lösningar. Finanssektorn förväntas spela en roll för att stödja nationella och internationella hållbarhetsmål samt för att underlätta övergången till ett samhälle med lägre koldioxidutsläpp.

Vår omvärld ställer krav på att finansiella produkter och tjänster ska tillhandahållas på ett sätt som främjar eller som inte skadar ekonomiskt välstånd, miljö och socialt välbefinnande. Miljökraven och EU:s handlingsplan gällande miljön för en hållbar ekonomi har resulterats i EU taxonomin. Den definierar bland annat vad som är gröna investeringar och ställer krav på företag att redovisa hur deras verksamheter lever upp till dem.

CSR och sponsring

Svea stöttar ungdomar via utbildningar i privatekonomi och ett samarbete med UF Ung Företagssamhet för unga entreprenörer. Vi stödjer även Stockholms Stadsmission, Barncancerfonden och unga fotbollspelare via AIK.

CSR och sponsring