Sweden
Logga in

FER – förseningsersättning för företagskunder, vad gäller?

Det här är FER

Sedan mars 2013 finns laglig möjlighet att ta ut en förseningsavgift (FER) om 450 kr.

Kortfattat innebär de nya bestämmelserna en rätt för borgenären att ta ut en förseningsersättning om 450 kronor per faktura vid försenad betalning om gäldenären är näringsidkare eller myndighet (B2B), under förutsättning att köpet gäller varor eller tjänster.

För att kunna ta ut avgiften krävs varken särskilt avtal mellan parterna eller föregående information, så länge det är minst 30 dagars betaltid på fakturan. Detta hänger ihop med att förseningsersättningen får tas ut tidigast i samband med att dröjsmålsränta får krävas. Enligt räntelagen får dröjsmålsränta, och alltså även förseningsersättningen, tas ut först efter 30 dagar efter fakturans avsändande-/överlämnande. Företag kan dock sinsemellan avtala om annan betaltid medan myndigheter inte får kräva längre betaltid än 30 dagar.

Om förseningsersättning tas ut av gäldenären kan inte ersättning för påminnelse, inkassokrav eller amorteringsplan tas ut. Dessa avgifter ersätts därmed av förseningsersättningen.

Förseningsersättning kan endast debiteras näringsidkare och myndigheter. Konsumentfordringar påverkas alltså inte. Med näringsidkare avses även enskilda firmor. För att kunna separera ut enskilda firmor från konsumenter (som båda identifieras genom personnummer) är det viktigt att fakturor som avser enskilda firmor markeras särskilt i den fil som skickas till oss.

Här kan du läsa mer om FER

Frågor och svar om FER