Sweden
Logga in

Svea Ekonomi AB (publ) offentliggör delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2019

Publicerad torsdag, 29 augusti 2019 08:40

Delårsrapporten finns tillgänglig här på Sveas hemsida under Om oss/Finansiell information, läs här: Delårsrapport 2019-06-30

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lennart Ågren, vd, 08-735 90 62, lennart.agren@svea.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Svea Ekonomi AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 augusti 2019.