Sweden
Logga in

Känn din kund

Publicerad tisdag, 15 november 2016 14:07

Vem gör du affärer med? Per Persson AB eller HB eller KB eller en Enskild firma?

Att göra affärer med rätt företagsform avgör om vi över huvud taget kan kräva kunden om han inte betalar. Fel identitet på kunden inte bara fördröjer handläggningen, utan kan i sin förlängning försätta företaget i en pinsam skadeståndssituation.

Det finns mycket att lära om associationsformer (bolagsformer). Ur din synvinkel som kreditgivande företag är det absolut nödvändigt att kunna svara på frågor som:

 • Vilken associationsform har min kund?
 • Vem eller vilka har rätt att ingå avtal eller göra affärer för företagets räkning?
 • Vem bär ansvaret för att jag verkligen får betalt?
 • Vilka offentliga register och handlingar bekräftar att företaget är seriöst?

Har du svaret på frågorna kan det vara skillnaden mellan en bra affärsrelation och en kreditförlust.

  Mer intressant läsning

  6 sorters finansiering som hjälper dig att behålla ett bra kassaflöde

  Även företagare kan få lite skralt i kassan i perioder och kanske behöver lite extra tillskott. Vi reder ut begreppen kring många av de finansieringslösningar som finns på marknaden idag.

  När och hur får man kräva dröjsmålsränta?

  Dröjsmålsräntan har ett förebyggande syfte att få dina kunder att betala enligt överenskommelse.

  Kan man ingå avtal med omyndiga?

  Du kan sälja till omyndiga men det finns några begrepp du måste ha koll på.