Sweden
Logga in

Förvaltningsrätten ger Svea rätt mot Finansinspektionen

Publicerad tisdag 14 november 2023 12:27

Förvaltningsrätten slår fast att Svea Bank följer konsumentkreditlagen och upphäver Finansinspektionens tidigare beslut att ge Svea en anmärkning förenat med en sanktionsavgift.

Finansinspektionen (FI) meddelade den 22 juni 2022 att myndigheten ger Svea Bank en anmärkning för vissa brister i kreditprocessen för blancolån till konsumenter. Förutom en anmärkning, vilket är den lägre graden av sanktionsåtgärd, tilldelades Svea Bank en sanktionsavgift på 45 miljoner kronor. Svea Bank överklagade beslutet för att få klarhet i rättsläget kring konsumentkreditlagens tillämpning. Svea har beaktat och vidtagit åtgärder i enlighet med de synpunkter som FI har haft.

Idag slår Förvaltningsrätten fast att Svea Bank följer konsumentkreditlagen och upphäver därmed FI:s beslut om att tilldela Svea Bank en anmärkning förenat med en sanktionsavgift. Förvaltningsrätten anser att den rutin som Svea tillämpade vid tidpunkten för FI:s undersökning gav förutsättningar för en kreditprövning som baserades på omfattande verifierad information om konsumentens ekonomiska förhållanden och att de uppgifter som legat till grund för kreditprövningar har varit tillräckliga för att med hög grad av säkerhet kunna bedöma konsumentens ekonomiska förutsättningar att fullgöra sina åtaganden enligt kreditavtalet. Förvaltningsrätten konstaterar vidare att banken redovisat få inkassoärenden och låga kreditförluster.

– Ett välkommet besked. Vi är angelägna om att ha en ansvarsfull och sund kreditgivning som motverkar överskuldsättning. Precis som Förvaltningsdomstolen menar har vi få krediter som går till inkasso och har låga kreditförluster, säger Lennart Ågren CEO på Svea Bank.

Kontakt
Mats Ihd, Bolagsjuridik. Telefon 08 735 90 58, mejl mats.ihd@svea.com