Sweden
Logga in

Pressmeddelande Bokslutskommuniké 2018

Publicerad onsdag 27 februari 2019 08:57

Bokslutskommunikén finns tillgänglig på Svea Ekonomis hemsida under Om oss/Bolagsinformation, se: bokslutskommuniké 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lennart Ågren, VD,08-735 90 62, lennart.agren@svea.com

Anders Lidefelt, vVD,08-735 90 35, anders.lidefelt@svea.com

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Svea Ekonomi AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 februari 2019.