Statlig insättningsgaranti

En trygghet för dig som sparar

Statlig insättningsgaranti

En trygghet för dig som sparar

Alla våra konton täcks av garantin

Den statliga insättningsgarantin är en försäkring på de pengar du sätter in hos banker eller finansinstitut. Garantin innebär att du får ersättning av staten om banken där du har dina pengar går i konkurs.

Garantin täcker belopp upp till 950 000 kr per bank eller institut (från 1 januari 2021 höjs garantin till 1 050 000 kr). Svea Ekonomi och Svea Bank är separata institut som båda är anslutna till den statliga insättningsgarantin.

Hos Riksgälden kan du läsa mer om insättningsgarantin och se vilka banker, institut och konton som är anslutna, däribland Svea Ekonomi och Svea Bank.

Vill du komma i kontakt med oss?

Kontakta oss via mejl

Mejla oss

Prata med oss

Ring 08-735 29 40

Hitta din kontakt

Fler kontaktvägar