Skuldsanering – så fungerar det hos Kronofogden

Skuldsanering beviljas av Kronofogde­myndigheten och fungerar så här:

Skuldsanering innebär att du får en plan för hur dina räkningar ska betalas och att du lever på existensminimum tills skulden är betald. Efter fem år är du skuldfri.

Du kan få skuldsanering om du uppfyller de kriterier som följer nedan.

  • Du är så svårt skuldsatt att du inte på något sätt kommer att kunna betala dina skulder under överskådlig tid (vanligen 10 år)
  • Det är skäligt med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden.
  • Du är folkbokförd i Sverige
  • Du inte har pågående näringsförbud
  • Du inte tidigare fått skuldsanering

Även enskilda näringsidkare vars verksamhet är aktiv, kan beviljas skuld­­sanering om de ekonomiska förhållandena i näringsverksamheten är enkla att utreda.

Att söka skuldsanering

Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogden på en särskild blankett.

Vad händer efter ansökan?

Kronofogden prövar om du uppfyller skuldsaneringslagens krav för att få en skuldsanering.

Om din ansökan blir godkänd kommer ett förslag till skuldsanering att skickas till dem du är skyldig pengar. Om någon av dem säger nej till förslaget kan Kronofogden ändå besluta om skuldsanering för dig.

Om du beviljas skuldsanering innebär det att du lever på existensminimum, oftast i fem år. Du får en betalningsplan som du ska följa och alla pengar som du får in utöver existensminimum går till att betala av på skulderna. Du är själv ansvarig för inbetalningarna till fordringsägarna. Lever du redan under existensminimum är skuldsaneringsperioden fortfarande fem år men då får du ingen betalningsplan. Efter fem år är du skuldfri.

Viktigt att veta

Om du behöver råd och hjälp före, under eller efter skuldsaneringsperioden kan du vända dig till en budget- och skuldrådgivare i din kommun.

Om det sker en stor förändring av dina ekonomiska förutsättningar under skuldsaneringsåren är det viktigt att du kontaktar Kronofogden. Det finns en möjlighet att få villkoren för skuld­saneringen omprövade. Annars riskerar du att betalningsplanen förlängs eller skuldsaneringen upphör.

Undvik att dra på dig nya skulder under tiden skuldsaneringen pågår. De nya skulderna ingår inte i skuldsaneringen och måste därför betalas helt och hållet. Kronofogden kan till exempel besluta om löneutmätning för de skulderna, vilket kan göra det svårt att följa skuldsaneringens betalningsplan. Då riskerar du att fordrings­ägarna kräver att skuld­saneringen avbryts.

Skuldsaneringen avslutas fem år efter den dag som skuldsaneringsbeslutet fattades. Om det finns en betalningsplan som löper efter den dagen upphör skuldsaneringen istället samma dag som den sista inbetalningen ska göras.

*Om Kronofogden beslutar att utmäta din lön räknar de fram ett minsta belopp du får behålla att leva på - ett existensminimum. Detta belopp kallas förbehållsbelopp. På Kronofogdens hemsida kan du själv räkna ut ungefär hur mycket du får behålla om Kronofogden beslutar att utmäta en del av din inkomst för att betala din skuld.

Skuldfinansiering jämfört med Skuldsanering

Om du beviljas ett Skuldfinansieringslån - Skuldhjälpen - hos Svea Ekonomi löser vi dina skulder inklusive eventuell skuld hos Kronofogden. Du betalar via autogiro under lånets löptid eller till du eventuellt löser lånet i förtid. Vid en Skuldsanering är du skuldfri efter 5 år om du inte dragit på dig nya skulder. Får du ett Skuldfinansieringslån ställer vi inga krav på att du ska leva på existensminimum utan vi anpassar månadsbetalningen till din ekonomiska situation och om du ökar din inkomst under lånetiden påverkar det inte låne­betalningen. Får du Skuldsanering hos Kronofogden syns detta på en kredit­upplysning under hela 5-årsperioden. Ett Skuldfinansieringslån däremot är ett privat lån utan myndighetsinblandning.

Källa: Konsumentverket, Kronofogden

Vill du komma in kontakt med oss?

Kontakta oss via mail

Skicka ett mejl

Prata med oss

Ring 08-735 90 56

Hitta din kontakt

Fler kontaktvägar