Varning för bedragare som ringer upp och påstår att de ringer från Svea Ekonomi eller Svea Inkasso. Vi tar aldrig kontakt med dig via telefon eller mejl för att uppmana dig att logga in eller uppge lösenord eller koder. Var rädd om dina koder och klicka aldrig på länkar i mejl om du inte är helt säker på avsändaren.

Sollentuna FK

Sollentuna FK


Sollentuna FK är en av Sveriges största idrottsföreningar

Föreningen med det stora engagemanget

Sollentuna Fotbollsklubb är en av Sveriges största fotbollsföreningar med närmare 3 500 aktiva spelare från knatte till veteran. Det Svea Ekonomi såg som intressant inför ett samarbete var Sollentuna FKs stora satsning på barn- och ungdomssidan där man tar ett ansvar som sträcker sig även utanför fotbollsplanen. Förutom att vara en av Sveriges största idrottsföreningar driver klubben tillsammans med sina partners ett antal projekt för att ge ungdomar en meningsfull fritid och jobbar för att fler ska kunna njuta av fotboll utifrån sina förutsättningar.

Ett exempel är Drive-in-Fotbollen som man startade upp 2013 tillsammans med ett antal partners där man möjliggör för ungdomar att spela fotboll på lördagskvällar. Klubben har även arbetat med lokala projekt som t.ex. insamling till den lokala kvinnojouren samt läsprojekt för att få unga killar att läsa mer.