Sollentuna FK


Sollentuna FK är en av Sveriges största idrottsföreningar


Föreningen med det stora engagemanget

Sollentuna Fotbollsklubb är en av Sveriges största fotbollsföreningar med nästan 3 000 aktiva spelare från knatte till veteran. Det Svea Ekonomi såg som intressant inför ett samarbete var Sollentuna FKs stora satsning på ungdomssidan där man tar ett ansvar som sträcker sig även utanför fotbollsplanen. Tillsammans med sina partners driver de ett antal projekt för att ge ungdomar en meningsfull fritid och jobbar för att fler ska kunna njuta av fotboll utifrån sina förutsättningar.

Ett exempel är Drive-in-Fotbollen som man startade upp 2013 tillsammans med ett antal partners (Djurgårdsandan, SVEAB och Sollentuna Kommun) där man möjliggör för ungdomar att spela fotboll på lördagskvällar.