Ordlista - vad betyder alla svåra ord?

 

Hitta förklaringar till alla krångliga ord.


Ackord

Allmänna mål

Annuitet

Autogiro

Avbetalningsköp

Aviseringsavgift

Beneficium

Bestrida

Betalningsanmärkning

Betalningsföreläggande

Betalskydd

Bifirma

Blancolån

Borgen

Borgensman

Borgenär

Bunden ränta

Delgivning

Dröjsmålsränta

Effektiv ränta

Enskilda mål

Fordran

Föranmält konto

Fysisk person

Föreläggande

Förfallodag

Förmånsrätt

Förvaltarberättelse

Gäldenär

Handpant

Handräckning

Inhibition

Insättningsgaranti

Inteckna

Juridisk person

Kapitalisering av ränta

Konkurs

Konkursförvaltare

Kreditmarknadsbolag

Kreditprövning

Kreditupplysning

Kronofogdemyndighet

Kryptering

Kungörelse

Laga kraft

Lånekalkyl

Löptid

Nominell ränta

Nyttjanderätt

Näringsförbud

Obestånd

Offentlighetsprincipen

Ombud

Pant

Pantbrev

Preskription

Process

Regresskrav

Ränta

Räntesats

Rörlig ränta

Saldo

Skuldebrev

Skuldsanering

Solidariskt betalningsansvar

Stämningsman

Summarisk process

Säkerhet

Utmätning av lön

Utslag

Utsökning

Verkställighet

Vräkning

Övertrassera

Vill du bli kund hos oss?

Kontakta oss via mejl

info@svea.com

Måndag till fredag 8-17

Ring 08-735 90 00

Hitta din kontakt

Fler kontaktvägar