Köp av fordringsstockar - vi köper dina fordringar och förfallna fakturor

 ”Få betalt direkt och låt oss ta hand om era förfallna fordringar.”

Helena Bäckström, vd Svea Inkasso


Köp av fordringsstockar

Har du förfallna fordringar som du gett upp hoppet om att få betalt för? Istället för att lägga dina resurser på att rädda gamla fordringar – låt Svea Ekonomi göra jobbet. Vi köper hela eller delar av din fordringsstock med omgående betalning. Du frigör kapital och tid som verksamheten istället kan lägga på det som ni brinner för. Du slipper lägga ned tid på administration kring hantering av fordringarna och får betalt omgående.

 

 

Svea Ekonomi har kompetensen och systemstödet för att effektivt driva dessa fordringar. Självklart följer vi god inkassosed, du kan vara trygg med att dina kunder bemöts på ett trevligt och professionellt sätt – även med Svea Ekonomi som ny fordringsägare.